De GDPR wetgeving stipuleert dat tenminste aan één van de volgende voorwaarden dient voldaan te worden om uw persoonsgegevens te mogen verwerken:

  • Actieve toestemming: Elke persoon die actief zijn toestemming heeft verleend om zijn persoonsgegevens te mogen gebruiken. Deze toestemming kan zowel digitaal als op papier bekomen worden.
  • Contract: Het verwerken van persoonsgegevens kan nodig zijn om bepaalde contractuele verplichtingen te voldoen.
  • Wettelijke verplichting: Het verwerken van persoonsgegevens kan kaderen om wettelijke verplichtingen na te komen.