Door middel van financiële planning vergroot u uw kans om uw financiële doelen te bereiken binnen de door u gekozen tijdshorizon. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van onze tool voor vermogensbeheer, dient u realistisch te zijn over uw doelen en mogelijkheden, en dient u uw plan regelmatig te herzien en onmiddellijk aan te passen mochten er veranderingen in uw financiële of persoonlijke situatie plaatsvinden, of in uw risicovoorkeuren. In de huidige turbulente economische omgeving is financiële planning vooral zinvol omdat het u de gelegenheid biedt om een plan op lange termijn te maken en zo op een meer anticiperende manier het hoofd te bieden aan toekomstige gebeurtenissen.