Als u uw portefeuille wenst over te dragen naar MeDirect, dient u het  Formulier Transfer Effecten (formulier A) te downloaden, vervolledigen en naar ons te sturen. MeDirect zal uw aanvraag bekijken en u informeren of we alle effecten kunnen overdragen. Voor sommige fondsen (obligatie en gemengde fondsen) hebben we de gemiddelde aankoopwaarde nodig om zo bij verkoop de meerwaardebelasting correct te kunnen berekenen voor u. Zodra wij in het bezit zijn van alle nodige informatie zal MeDirect u, via een beveiligd bericht, het finale transferdocument (formulier B) bezorgen ter ondertekening. Dit kan in de meeste gevallen terug worden bezorgd via een beveiligd bericht. Bij een beperkt aantal brokers, wordt een origineel document gevraagd. MeDirect zal u hierover inlichten op het tijdstip van de aanvraag. Bij ontvangst van dit ondertekend document nemen we rechtstreeks contact op met uw huidige bank of broker om de overdracht in uw naam te regelen.