Procedure voor fondsselectie

MeDirect werkt nauw samen met Morningstar Investment Management Europe (MIME) om fondsenportefeuilles samen te stellen om zo de specifieke doelstellingen te ondersteunen. Het selectieproces bestaat uit de volgende kwantitatieve en kwalitatieve fasen:

 1. Bepalen van de asset allocatie

  Alvorens de individuele fondsen te selecteren kijkt Morningstar naar de samenstelling van de portefeuille in termen van aandelen en obligaties (de zogenaamde activaklassen), en onderzoekt hoe de geografische spreiding en sectorverdeling is opgebouwd. Dit bepaalt de samenstelling van een portefeuille.

 2. Kwantitatief onderzoek

  Morningstar hanteert een rangschikkingsprocedure volgens hun Morningstar Risk Adjusted Return maatstaf (zie Morningstar Sterrenrating). Andere factoren die in acht worden genomen zijn:

  • Consistentie van prestaties: als een fondsbeheerder consistent minder goed gepresteerd heeft in drie van de afgelopen vier kalenderjaren, dan wordt dit fonds op dit punt in het proces verwijderd.  Het empirisch bewijs suggereert dat fondsen die over de lange termijn slecht presteren, ook in de toekomst slecht zullen presteren.
  • Tijd dat de fondsbeheerder aan het fonds verbonden is: als een fondsbeheerder een fonds minder dan drie jaar in beheer heeft, wordt deze beheerder niet in de selectie opgenomen.
  • Stijl van het fondsbeheer: als het fonds een onvoorspelbaar stijlpatroon vertoont, wordt het fonds uit de selectie verwijderd.
  • Valuta: als in een bepaalde regio of land naar een fonds wordt gezocht, dan zullen fondsen die niet aangeboden worden in de basisvaluta uit de selectie verwijderd worden.
 3. Kwalitatief onderzoek

Het doel van het kwaliteitsonderzoek is om na te gaan of het onderzoeksproces van de fondsbeheerder naar behoren is verlopen. Dit gebeurt door een aantal belangrijke factoren onder de loep te nemen die normaliter zorgen voor een positief rendement. Fondsen worden geëvalueerd aan de hand van de 5 pijlers die Morningstar nuttig acht bij het voorspellen van het toekomstige succes van de fondsen: Parent (fondsenhuis), People (fondsmanager en zijn team), Process (het beleggingsproces), Performance (prestaties) en Price (kosten).

 • Fondsenhuis (Parent)
  De cultuur en structuur van een fondsenhuis kan een impact hebben op het aantrekken en behouden van talent en hoe toegewijd een firma is om in het beste voordeel van de aandeelhouders van het fonds te handelen.

 • Fondsbeheerder (People)
  Het evalueren van de capaciteiten van een beleggingsteam is van cruciaal belang om fondsen te identificeren die een voordeel hebben ten opzichte van hun concurrentie.

 • Beleggingsproces (Process)
  Morningstar geeft de voorkeur aan fondsbeheerders die een gedisciplineerde, consequente en consistente werkwijze handhaven.  Er wordt gezocht naar eigenschappen die het beleggingsteam een voorsprong geeft op de concurrentie.

 • Prestaties (Performance)
  Het is Morningstars doel om managementteams te identificeren die in het verleden resultaten wisten te boeken. Dit is een signaal dat zij het potentieel hebben om consistent beter te presteren dan hun respectievelijke benchmark.

 • Kosten (Price)
  Onderzoek toont aan dat de uitgaven van cruciaal belang zijn bij het voorspellen van toekomstige resultaten. De kostenratio van een fonds moet worden geëvalueerd in het kader van de desbetreffende regio en ten opzichte van de respectievelijke vergelijkbare groep van Morningstar, zonder de evolutie van de kosten en activa in het fonds uit het oog te verliezen.

Samenstelling van portefeuille

Morningstar is van mening dat spreiding een bepalende factor is van beleggingsrendement binnen een wereldwijde fondsenportefeuille. Vandaar dat het belangrijk is voor de definitieve fondsenselectie om te bekijken hoe het fonds de rest van de portefeuille zal aanvullen.