De fondsen voor de Modelportefeuille Kapitalisatie en Inkomen worden geselecteerd op basis van hun ratings in samenwerking met Morningstar. Niet alleen de prestaties in het verleden zijn hierbij belangrijk, maar tevens de analistenrapporten voor de toekomst. Op basis van 5 pijlers (beheerteam, fondshuis, beleggingsproces, rendementen en kosten) maken zij een prognose die aangeeft of het fonds het potentieel heeft om al dan niet beter te presteren dan soortgelijke fondsen.