Een verplichte corporate action vergt geen beleggingsbeslissing van u, maar heeft louter een informatieve waarde. Een voorbeeld van een verplichte corporate action zou een spin-off kunnen zijn, waarbij een nieuw bedrijf ontstaat uit een ander (groter) bedrijf. Indien u aandelen heeft in het oorspronkelijke bedrijf, zal u aandelen ontvangen van het nieuwe bedrijf, waarbij uw aanvankelijke belegging behouden blijft.

Een niet-verplichte corporate action nodigt u uit om deel te nemen, maar u kan deze ook weigeren. ‘Geen actie ondernemen’ is de gebruikelijke standaardoptie voor niet-verplichte corporate actions. Een overnamebod is een voorbeeld van een niet-verplichte corporate action, waarbij een derde partij een deel van het kapitaal wil kopen in het betrokken bedrijf. U heeft de optie om geheel of gedeeltelijk in te schrijven. De corporate action zou in een latere fase evenwel een verplichte overname kunnen worden, waarbij de derde partij het volledige aandelenkapitaal probeert te kopen, zonder u daarbij de keuze te laten deel te nemen of niet.

Gelieve onze woordenlijst te raadplegen voor verdere inlichtingen over specifieke types van corporate actions.