W-8BEN is een formulier dat wordt uitgegeven door de Amerikaanse fiscus (US Internal Revenue Service, IRS) waarin vermeld staat dat een bepaalde persoon een niet-Amerikaanse burger is en daardoor een verlaagd tarief (op basis van het dubbelbelastingverdrag gesloten met België) kan genieten voor de belasting op dividenden en coupons, betaald door Amerikaanse bedrijven. Indien u wenst te beleggen in Amerikaanse effecten, moet u ons een naar behoren ondertekend W-8BEN formulier bezorgen. Het W-8BEN formulier is geldig gedurende drie kalenderjaren na het jaar waarin het werd ondertekend. Telkens als het bestaande afloopt, moet u een nieuw formulier indienen. MeDirect zal u vooraf informeren over de vervaldatum.

MeDirect raadt u aan om fiscaal advies bij een belastingadviseur in te winnen over uw persoonlijke situatie.