De taks op beursverrichtingen (TOB) is een Belgische belasting op transacties op zogenaame Belgische of buitenlandse openbare fondsen. Dit zijn effecten die door hun aard kunnen worden verhandeld op een beurshandel. Het is niet vereist dat ze effectief worden verhandeld.. Het tarief van de TOB varieert – afhankelijk van het soort transactie (inschrijving, aankoop/verkoop, inkoop van eigen aandelen door sommige investeringsvennootschappen) en het soort activa (aandelen, obligaties etc.) – en wordt toegepast op de waarde van de transactie, onder voorbehoud van maximale drempelwaarden. U kunt per financieel product nakijken hoeveel TOB er van toepassing is. Tevens vindt u dit bedrag op uw order confirmatie.

MeDirect raadt u aan om fiscaal advies bij een belastingadviseur in te winnen over uw persoonlijke situatie.