De Synthetische Risico- en Opbrengstindicator (SRRI) werd in 2009 gestart door het Comité van Europese effectenregelgevers (CESR) met als doel om het risiconiveau van een fonds te bepalen.

De SRRI meet de volatiliteit van het fonds.  Een hogere volatiliteit betekent een grotere onzekerheid door grotere schommelingen in de waarde van het fonds. Dit betekent dat de prijs van het fonds binnen een korte periode sterk omhoog kan schieten of omlaag kan duiken. Een lagere volatiliteit betekent dat er geen sterke schommeling in de waarde van het fonds verwacht wordt, maar eerder een geleidelijk verloop hiervan. De onderstaande tabel toont de vergelijking tussen de volatiliteit en de SRRI waarde. In onderstaande tabel staan de procentuele verschillen die de waarde van een fonds kan ondergaan in één jaar (Volatiliteit op jaarbasis). Het percentage is gekoppeld aan de respectievelijke SRRI-rating. Dus hoe beperkter de schommelingen, hoe lager de SRRI rating van een fonds. Hoe groter de schommelingen hoe hoger de SRRI Rating. Een lage SRRI rating wil niet zeggen dat er geen risico aan verbonden is.  

SRRI volatiliteit op jaarbasis
1 0 – 0,49% 
0,5 – 1,99%
3 2 – 4,99%
4 5 – 9,99%
5 10 – 14,99%
6 15 -24,99%
7 25% +

De SRRI wordt berekend op basis van het fondsrendement over de afgelopen 5 jaar. Als een fonds minder dan vijf jaar oud is, zal het rendement van een vergelijkbare benchmark gebruikt worden voor de periode sinds de lancering van het fonds.