De reële waarde is de uitkomst van de waarderingsmodellen die op de verdisconteerde kasstroom gebaseerd zijn en is Morningstar’s schatting van de intrinsieke waarde of fair value van een bedrijf per aandeel.

Morningstar past zijn reële waarde aan om rekening te houden met niet in de balans opgenomen verplichtingen of activa die een onderneming eventueel heeft. Morningstar verlaagt bijvoorbeeld de reële waarde van een bedrijf als het veel aandelenopties heeft uitgegeven of als het een onder gefinancierde pensioenregeling heeft.

Morningstar’s schatting van de reële waarde verschilt in twee opzichten van een richtprijs of koersdoel. Ten eerste is het een schatting van wat het bedrijf waard is, terwijl een richtprijs meestal weerspiegelt wat andere beleggers mogelijk voor het aandeel zullen betalen. En ten tweede is het een lange-termijnraming, terwijl koersdoelen doorgaans gericht zijn op de volgende 2 tot 12 maanden.