Dit is de kwantitatieve schatting van de reële waarde of fair value van een bedrijf per aandeel. De analisten van Morningstar komen tot deze geschatte reële waarde door te voorspellen hoeveel vrije kasstroom het bedrijf in de toekomst zal genereren. Dat wil zeggen de hoeveelheid kasgeld dat een bedrijf over heeft, nadat het al zijn kosten en investeringen heeft betaald en wat dus onder meer beschikbaar is voor dividenduitkering aan de aandeelhouders van dat bedrijf. Deze waarde wordt vervolgens aangepast door rekening te houden met tijd en risico. Kasgeld dat volgend jaar wordt gegenereerd, is meer waard dan cash dat over enkele jaren wordt gegenereerd. Zo ook is kasgeld van een stabiel bedrijf, dat consistent winstgevend is, meer waard dan dat van een onderneming in een sterk cyclische sector.

Aandelen die worden verhandeld tegen een prijs die beduidend lager is dan de door Morningstar geschatte reële waarde, krijgen veel sterren. Voor hoogwaardige bedrijven vereisen we een kleinere onderwaardering dan voor middelmatige bedrijven. Dat is om één eenvoudige reden: Morningstar heeft meer vertrouwen in zijn kasstroomprognoses voor sterke bedrijven en dus ook in zijn waardeschattingen van dergelijke bedrijven. Als de marktprijs van een aandeel aanzienlijk hoger is dan de door Morningstar geschatte reële waarde, krijgt dat aandeel weinig sterren, ongeacht hoe geweldig Morningstar het betrokken bedrijf vindt. Zelfs het beste bedrijf is een slechte zaak als een belegger teveel voor zijn aandelen betaalt.

Kortweg: 1 ster bij een aandeel staat voor maximaal overgewaardeerd en 5 sterren staat voor maximaal ondergewaardeerd. 3 Sterren betekent dat een aandeel redelijk of fair is gewaardeerd. De koers zit op of nabij het niveau van de fair value die de aandelenanalisten van Morningstar aan het aandeel geven.