De Common Reporting Standard (CRS) is een nieuwe regelgeving die van toepassing is op financiële instellingen en hun klanten. De CRS-richtlijn is van kracht sinds 1 januari 2016 en verplicht financiële instellingen ertoe bepaalde informatie te verzamelen en uit te wisselen over klanten die hun fiscale woonplaats in een ander CRS-land hebben. Deze nieuwe regelgeving is een initiatief van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en is bedoeld om fiscale fraude wereldwijd tegen te gaan. Met het oog op meer fiscale transparantie en minder fiscale fraude moeten de negentig partnerlanden, waaronder België, onderling rekening- en inkomensgegevens van hun fiscale inwoners uitwisselen.