Voor zover uw effectenrekening in de toepassingsgebied van de taks valt, zal MeDirect een persoonlijk overzicht opstellen voor de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen tegen het einde van de maand volgend op de afsluiting. U zal dit kunnen raadplegen via bovenvermelde kanalen. De sluiting van een effectenrekening brengt een einde aan de referentieperiode en veroorzaakt de betaling van de taks.”