MeDirect dient dergelijke informatie te verzamelen teneinde te voldoen aan de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), een Amerikaanse wet die vereist dat financiële instellingen van buiten de VS de Amerikaanse Belastingdienst (de Internal Revenue Service, of IRS) informeren over rekeningen van Amerikaanse belastingbetalers gehouden buiten de VS. Niet-Amerikaanse financiële instellingen dienen volgens FATCA te voldoen aan specifieke procedures bij het verstrekken van informatie. Op dit moment heeft MeDirect nog niet de mogelijkheid om aan deze procedures te kunnen voldoen. Daarom kunnen wij op dit moment nog geen rekening voor u aanmaken als u ingeschreven bent als Amerikaans ingezetene.