Om te voldoen aan de Belgische en Europese regelgeving is MeDirect verplicht om bij Politiek Prominente Personen (PEP) meer diepgaande vragen te stellen over de prominente publieke functie die u of één van uw familieleden bekleedt of bekleed heeft. Politiek prominente personen zijn gedefinieerd als personen aan wie een prominente, openbare functie is toevertrouwd, of die nauw verwant zijn aan dergelijke personen.