De registerhouder van het bedrijf stelt een deadline voorop voor de inschrijvingen op de corporate action en we moeten garanderen dat alle klanteninstructies de registerhouder bereiken vóór het verstrijken van de deadline. Daarom zal onze deadline steeds vroeger ingesteld zijn dan deze van de registerhouder, teneinde ons de tijd te geven om de klanteninstructies te verwerken en door te sturen.