De term ‘niet-gereglementeerde’ kan verwarrend zijn. Alle spaarproducten aangeboden in België vallen immers onder het toezicht van de financiële regulatoren (de Nationale Bank van België en de FSMA) en zijn conform de Belgische wetgeving.

Wanneer men spreekt van een gereglementeerde rekening, dan gaat het over een spaarrekening die vrijgesteld wordt van roerende voorheffing op de eerste 980 EUR in interesten. Hiervoor moet de rekening aan bepaalde regels voldoen, zoals het aanbieden van een getrouwheidspremie. Spaarproducten die niet aan deze voorwaarden voldoen (zoals termijnrekeningen en andere eenvoudige spaarproducten met één duidelijke rente) vallen niet onder de technische categorie van gereglementeerde rekeningen. Deze zijn dus wel onderhevig aan roerende voorheffing. Niet-gereglementeerde rekeningen zijn dus volkomen legaal en goedgekeurd door de financiële regulatoren. MeDirect kiest bewust voor dergelijke rekeningen omdat de duidelijke en hogere rente (zelfs na aftrek van roerende voorheffing) in het voordeel is van onze klanten.