In tegenstelling tot de vorige effectentaks wordt er een overzicht voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen slechts opgesteld voor investeerders waarvan de financiële instrumenten op een effectenrekening worden gehouden een gemiddelde waarde van een miljoen EUR overschrijden over de referentieperiode.

Indien u zich in deze situatie bevindt, kan u via de rubriek ‘Rekeninguitstreksels’ uw persoonlijk overzicht voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen raadplegen. Bij een normale referentieperiode wordt dit overzicht ten laatste op 31 oktober ter beschikking gesteld.