De portefeuilles zijn ontworpen als beleggingen op lange termijn. Wij reageren alleen op drawdowns (kapitaalverlies) op korte termijn onder heel uitzonderlijke omstandigheden. MeDirect is van mening dat het diversifiëren, of spreiden, van het risico van de portefeuille over meerdere soorten beleggingen de beste bescherming biedt tegen toekomstige volatiliteit en kapitaalverlies.

Op het moment dat de marktomstandigheden veranderen, zullen de prestaties van deze diverse soorten beleggingen (aandelen, obligaties, grondstoffen, cash, …) ook mee fluctueren, waardoor de totale belegging beter beschermd kan worden.

Wij staan ook achter een strategie waarbij niet te veel van beleggingen gewisseld wordt in een portefeuille en geloven dat het belangrijker is de juiste keuzes te maken om te beleggen op lange termijn.

Beleggen op korte termijn omvat market timing (proberen om op het juiste moment in en uit te stappen), wat zeer moeilijk is. Market timing vereist twee beslissingen: wanneer te verkopen en, nog belangrijker, wanneer weer in te stappen. Maar heel weinig, of eigenlijk geen, beleggers zijn erin geslaagd om op consistente wijze een succesvolle market timing strategie te ontwikkelen. Wanneer markten fluctueren, gaat het snel. Een recent onderzoek van Fidelity Worldwide Investment toont de gevaren van het missen van zo’n marktfluctuatie:

Een belegger in wereldwijde aandelen (MSCI World) zou een rendement van 68,95% hebben gegenereerd tussen 31 december 2002 en 31 december 2012. Als een belegger de 10 best presterende beursdagen over deze tien jaar zou missen, zou het rendement -4,64 % zijn, terwijl het missen van de beste 20 best presterende beursdagen zou hebben geleid tot een verlies van -32,19 %.

Onze portefeuilles zijn opgebouwd volgens het principe ‘buy & hold’ (principe waarbij niet te veel en onnodig transacties worden verricht) omdat wij ons richten op het maximaliseren van uw beleggingstijd in de markt, in plaats van te proberen de markt te timen.