Bij MeDirect kunt u via de fondsen detailpagina per individueel fonds nakijken, welke kosten u betaalt als belegger.


Beurstaks

Bij aankoop of inschrijving van een beleggingsfonds, betaalt u geen beurstaks.

Verkoopt u een beleggingsfonds van het kapitalisatietype, dan betaalt u een beurstaks van 1,32% op de waarde van de verkochte deelbewijzen, met een maximum van €4.000 per transactie.

Bij verkoop van een distributiefonds, betaalt u tevens geen beurstaks. U betaalt de roerende voorheffing van 30% op elke dividend uitbetaling.

Op de meerwaarde die behaald worden uit de verkoop van fondsen die 25% of meer in vastrentende effecten beleggen (zoals obligaties) betaalt u ook belasting. Indien u deze fondsen heeft aangekocht na 1 januari 2018 daalt deze drempel van vastrentende effecten naar 10%. Deze roerende voorheffing van 30% wordt toegepast op de meerwaarde die voortvloeien uit vastrentende effecten.


Instap- en uitstapkosten

MeDirect rekent u geen instap- en uitstapkosten aan. Enkel voor de Carmignac en Degroof Petercam aandelenfondsen en 2 Aberdeen fondsen dient u 1% instap te betalen. Verder is er ook geen bewaarloon of enige andere kost om de rekening aan te houden. Zie onze tarievenfiche.


Lopende kosten

De lopende kosten zijn alle kosten die fondsen in de loop van 1 jaar moeten maken. De lopende kosten bevatten de beheersvergoeding van de fondsenmanager, administratiekosten en juridische kosten voor audit en registratie van het fonds en tevens de belastingen die het fonds dient te betalen. Instap- en uitstapkosten of eventuele prestatievergoedingen voor de fondsbeheerder vallen er dus niet onder. Lopende kosten worden op dagelijkse basis in de waarde van het fonds verwerkt en worden dus niet afzonderlijk afgerekend. Via het fondsendetailpagina dat beschikbaar is voor ieder fonds, kan u deze kost nakijken

MeDirect ontvangt ook een stukje van deze beheersvergoeding van de fondsenmanager als verdeler van het fonds. Dit heet ‘retrosessie’en is onze enige vergoeding als aanbieder van fondsen.