Als u MeDirect rekeningen heeft in vreemde valuta, kunt u geld overschrijven tussen deze rekeningen aan de hand van het tabblad ‘Mijn transacties’ met als keuzemogelijkheid ‘Overschrijvingen’. U kiest hierbij voor ‘Tussen mijn rekeningen’ en volgt verder de instructies. Daar het een omzetting naar een andere valuta betreft hanteert MeDirect een indicatieve koers inclusief een wisselkoersmarge van 1%.