Als uw MeDirect Geldrekening is geopend, kan u zelf spaarrekening(en), termijnrekening(en) en/of beleggingsrekening(en) openen op 2 namen, met uw partner of met iemand anders. De minimum leeftijd hiervoor is 18 jaar voor beiden. Beiden zijn tevens inwoner en belastingplichtige in België.