Neen, de MeDirect vermogensbeheerportefeuille houdt rekening met uw persoonlijk beleggersprofiel en is beperkt tot één portefeuille per persoon. Gezamenlijke rekeninghouders kunnen niet één gezamenlijke vermogensbeheerportefeuille aanvragen.