De ontvangen interesten op spaarrekeningen of termijnrekeningen zijn in principe niet onderworpen aan buitenlandse inkomstenbelasting, inzover de verkrijger hiervan een Belgisch fiscaal inwoner is. Dit geldt eveneens voor inkomsten uit beleggingsproducten, voor zover de emittent hiervan ook een Belgisch fiscaal inwoner is. Opbrengsten uit effecten die zijn uitgegeven door buitenlandse bedrijven, kunnen eventueel aan de bron worden belast in het land waar de effecten werden uitgegeven. Een Belgische belegger kan echter, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een verlaagde buitenlandse bronbelasting of van het recht op een teruggave van buitenlandse bronbelasting, op grond van een dubbel belastingsverdrag tussen België en het land waar de uitgever van de effecten gevestigd is.

MeDirect raadt u aan om fiscaal advies bij een belastingadviseur in te winnen over uw persoonlijke situatie.