De basisrente is van toepassing vanaf de eerste dag van storting voor MeDirect Fidelity Sparen tot de dag van opvraging. Deze basisrente wordt op jaarbasis berekend en jaarlijks betaald, telkens op 1 januari of op het moment dat u de spaarrekening afsluit.

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden op de rekening staat. U ontvangt deze op de eerste dag van het kwartaal volgend op het moment dat u deze getrouwheidspremie heeft behaald: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of op het moment dat u de spaarrekening afsluit. De geldende getrouwheidspremie op het moment van storting of aan de start van een nieuwe periode zal steeds van toepassing blijven voor een periode van 12 maanden.