Als u een extra bedrag wil bijstorten of opvragen, zal dit bedrag worden samengesteld op basis van de actuele wegingen van de fondsen in die Modelportefeuille op dat moment. De procentuele verdeling wordt per fonds naar beneden afgerond, zonder decimalen. Bijvoorbeeld 9,63% wordt dan 9%. Het restbedrag zal dan aan het grootste fonds in de modelportefeuille worden toegekend om steeds op een totaal van 100% te kunnen komen. Als u het order heeft bevestigd, wordt deze doorgestuurd ter verwerking. U dient er rekening mee te houden dat fondsen niet steeds dezelfde verwerkingstijd hebben. U ontvangt per order een uitvoeringsbevestiging via de mailbox van de beveiligde website. Het opgevraagde bedrag zal beschikbaar zijn op de geldrekening die bij de modelportefeuille hoort.