De beheersvergoeding voor de fondsenbeheerders betaalt u, zoals bij alle fondsen, ongeacht via welke bank u ze aanschaft. Deze is inbegrepen in de lopende kosten van een fonds en is hetzelfde voor elk fonds, ongeacht bij welke bank u dit fonds aankoopt. Wij worden vergoed door de fondsenbeheerder, die een deel van zijn beheersvergoeding aan ons afstaat. En dat is voor ons voldoende. Deze retrosessie of distributievergoeding kunt u nakijken op elke fondsen detailpagina.