Indien u één van uw MeDirect rekeningen wenst af te sluiten, gelieve een beveiligd bericht te sturen met als onderwerp ’Wijzigingen’. U dient in dit beveiligd bericht de naam van de rekening en het rekeningnummer te vermelden.
Rekeningen zonder opzegtermijn kunnen pas gesloten worden nadat u het saldo online heeft overgeschreven.

Wanneer u een Spaar- of Termijnrekening wenst te sluiten, zullen wij het resterende saldo samen met de verworven rente tot dag van sluiting, overdragen naar uw Geldrekening. U kunt vanaf de Geldrekening de gelden overschrijven naar een rekening naar keuze.
Merk op dat het niet mogelijk is om een Termijnrekening af te sluiten vóór de vervaldatum, en dat u voor ME spaarrekeningen volgende opzegperiode in acht dient te nemen:

  • ME1: 1 maand
  • ME3: 3 maanden
  • ME6: 6 maanden
  • ME12: 12 maanden

Mocht u uw relatie willen beëindigen, kunt u ons dit bevestigen eens uw rekeningen niet langer over een saldo beschikken.

MeDirect rekent geen kosten aan voor het sluiten van een rekening.