Tegoeden op spaarrekeningen bij MeDirect Bank NV (die een Belgische bank naar Belgisch recht is met een Belgische banklicentie) zijn beschermd onder het depositogarantiestelsel tot €100.000 per persoon. Spaargelden boven de €100.000 kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank. Lees hier de Informatiefiche over de Depositobescherming.