De registerhouder van het bedrijf stelt vaak een standaardoptie in voor effectenhouders, indien deze geen specifieke instructies hebben meegegeven. MeDirect probeert dezelfde standaardoptie te gebruiken, maar er kunnen zich evenwel gelegenheden voordoen waarbij MeDirect een andere standaardoptie instelt. MeDirect zal steeds de standaardoptie adviseren op onze corporate actions melding.