De modelportefeuille ‘Kapitalisatie’ heeft 5 verschillende risicoprofielen. U kunt een defensief tot dynamisch risicoprofiel kiezen. Een defensieve portefeuille bevat voornamelijk obligatiefondsen, een dynamische portefeuille voornamelijk aandelenfondsen. Een dynamische portefeuille zal dus gevoeliger zijn voor beursschommelingen of, met andere woorden, een hogere volatiliteit hebben. De winstverwachting van een dynamische portefeuille zijn ook hoger dan die van een defensieve portefeuille. Het bijhorend risico natuurlijk ook.

De modelportefeuille ‘Inkomen’ heeft een eerder evenwichtig risicoprofiel.