Als u reeds een bestaande vermogensbeheerportefeuille heeft en opnieuw door de vragenlijst gaat, zal bij een gewijzigd beleggersprofiel, uw vermogensbeheerportefeuille aangepast worden aan uw meest recente beleggersprofiel. Deze transactie zal plaatvinden tijdens de eerstvolgende herbalancering van uw portefeuille. MeDirect zal u ook regelmatig vragen om deze vragenlijst opnieuw te doorlopen zodat wij zeker zijn dat u steeds belegd bent in de meest geschikte portefeuille voor u.