Marcia De Wachter wordt voorzitster van de Raad van Bestuur – September 2020