Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Maandelijks inzicht: een uitdagende winter op komst

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect

Stijgende energieprijzen en inflatie gaan hand in hand, dat is u de laatste maanden alvast niet ontgaan. Met een inflatie van meer dan 8% in de VS en bijna 10% in Europa, hebben centrale banken vandaag hun handen vol. Zoals we al eerder schreven, hebben zij de zeer uitdagende opdracht om enerzijds inflatie te bestrijden en anderzijds ook oog te hebben voor de dalende groeivooruitzichten. Centrale banken en overheden maken zich klaar voor een winter die we nog nooit eerder meegemaakt hebben.

De centrale banken vastberaden om te strijden tegen de inflatie

Tijdens de bijeenkomst van de Fed (de Amerikaanse centrale bank) in Jackson Hole waren de woorden van Fed-voorzitter Powell zeer “hawkish” (de centrale banken hanteren doorgaans een “hawkish” monetair beleid voor de inflatiebestrijding). Zo stelde de voorzitter dat de Fed de rente zal blijven verhogen om de prijsstabiliteit te herstellen. Ook al zal dit helpen om inflatie te bestrijden, toch zal dit pijn veroorzaken aan bedrijven en huishoudens. Dit is de kost die we betalen voor prijsstabiliteit, geen renteverhoging zou nog meer pijn kunnen veroorzaken.

De Amerikaanse rente staat vandaag op 2,5%. Dit jaar alleen al verhoogde de Fed haar rente met 2,25%. De Europese Centrale Bank (ECB) startte veel later met haar renteverhogingen. In juli verhoogde de ECB de rente met 0,50% wat het einde betekende van de negatieve rentes. Vandaag staat de rente op 0%. Op 8 september neemt de ECB een nieuwe rentebeslissing. De markt verwacht een renteverhoging van 0,50%. Na de speech van Powell wordt een renteverhoging van zelfs 0,75% besproken.

Ook de ECB lijkt dus het Amerikaanse pad te volgen: vandaag handelen om later nog drastischere beslissingen te nemen. Een recessie is al meer dan waarschijnlijk voor Europa en vormt dus in mindere mate nog een obstakel om de rente te verhogen. Deze renteverhoging is eveneens nodig om de euro te ondersteunen. Zonder de renteverhogingen zal de euro verder wegzakken tegenover de dollar, wat energie nog duurder zou maken (de energieprijzen worden vaak in dollar uitgedrukt).

“Deze renteverhoging is eveneens nodig om de euro te ondersteunen. Zonder de renteverhogingen zal de euro verder wegzakken tegenover de dollar, wat energie nog duurder zou maken (de energieprijzen worden vaak in dollar uitgedrukt).”

Recessie geen obstakel meer?

De speech van Powell was agressiever dan verwacht en heeft de markten beïnvloed: de S&P 500 had een verlies van 3,37% en de Eurostoxx 50 1,93%.

De Europese economie groeide in het 2de kwartaal van dit jaar nog met 0,7%,maar de groei voor de komende kwartalen is nog onzeker. De kans op een recessie neemt toe (recessie is een periode van 2 opeenvolgende kwartalen van negatieve groei).

Het zijn echter niet rentestijgingen die hiervan de oorzaak zijn, maar de hoge inflatie zelf. De hogere prijzen die consumenten moeten betalen voor goederen en diensten tasten de koopkracht aan en zullen uiteindelijk ook hun weerslag hebben op bedrijven.

Door de grote afhankelijkheid van de EU aan Russisch gas, zitten wij als Europeanen in een ongunstige positie. Het onderhoud aan de Nord Stream 1-pijpleiding (die Rusland met Europa verbindt), dat voor eind augustus is gepland, doet vrezen dat de infrastructuur langer dan verwacht onbeschikbaar zal zijn, en hierdoor de gasprijzen in Europa zullen exploderen. De huidige gasprijzen rekenen dit risico dus al deels in. Deze hoge prijzen dwingen sommige bedrijven in Europa om bepaalde van hun activiteiten stil te leggen, met verlies aan productie enerzijds, maar dalende koopkracht door tijdelijke werkloosheid anderzijds. Deze situatie tast ook onze concurrentiepositie in Europa aan.

De kans op een recessie in de VS is als gevolg lager dan voor Europa. Toch zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden om toch niet volledig te dwarrelen in pessimisme en positief te blijven. Eerst een vooral, een recessie voor Europa is al een tijdje een algemene verwachting. Het is dus geen plots gegeven die markten in paniekmodus zou brengen. Dit zien we ook bij indicatoren zoals de PMI’s (purchasing managers index, vertrouwensindicator van aankoopdirecteurs). Voor Europa daalde deze net onder 50 in juli, een negatief sentiment, en kan een indicator zijn van negatieve groei. Waar men ook rekening mee moet houden is dat Duitsland, de grootste economie van de Eurozone, tot nu toe vrij succesvol was in het opbouwen van gasreserves. Ze staan zelfs voor op schema, indien Duitsland niet zou moeten overgaan tot rantsoenering zou dit zelfs positief verrassen.

Wat betekent dit voor uw beleggingen?

Al verlost cash u van schommelingen op de beurs, het geeft eveneens de zekerheid dat als u rekening houdt met inflatie de activaklasse geen bescherming biedt (wetende dat de rente veel lager dan de inflatie staat). Ook al beslist de ECB om de rente stapsgewijs te verhogen vanaf 8 september.

Er zijn dus weinig alternatieven dan te beleggen. Maar u begreep alvast uit het artikel dat inflatie en geopolitieke spanningen dit jaar zeker voor marktcorrecties kunnen zorgen. Het is daarom belangrijk om het hoofd koel te houden en steeds een langetermijnbenadering te volgen. Als u volledig risico-avers bent en het op geen enkel moment verdraagt om, zelfs kortstondig, uw kapitaal te zien dalen, dan is beleggen waarschijnlijk geen oplossing voor u.

Wat vooral dit jaar belangrijk zal zijn is in hoeverre bedrijfsresultaten de gevolgen zullen voelen, in de VS, maar ook vooral in Europa. In het tweede kwartaal waren de bedrijfsresultaten goed. In de komende kwartalen zullen rentestijgingen bepaalde bedrijven met een hoge schuldgraad negatief beïnvloeden. Stijgende energieprijzen zullen hun tol hebben op energie-intensieve sectoren. En ondanks de goede voorbereidingen in Duitsland zal het potentieel toedraaien van de Russische gaskraan toch zijn gevolgen hebben. Europese koers/winst-verhoudingen zijn al beduidend lager dan pre-covid. Er wordt nu al rekening gehouden met de moeilijke Europese situatie. Hoewel men niet kan stellen dat alles meteen in de koers verwerkt zit. Als u een portefeuille wenst te verkopen of bij te kopen, dan is aankopen spreiden met een vaste frequentie een mogelijkheid om op eventuele correcties in te spelen.

“Een goed gediversifieerde portefeuille blijft alvast de boodschap voor dit jaar.”

Een goed gediversifieerde portefeuille blijft alvast de boodschap voor dit jaar, maar is een algemene regel wanneer het op beleggen aankomt. Heeft u blootstelling aan de VS en de USD, en niet alleen Europa? Denk er dan aan om zowel blootstelling op te bouwen aan waarde- en groeiaandelen, vooral waardebedrijven in de energiesector die erop vooruit gingen dit jaar, groeiaandelen kunnen een goede opportuniteit bieden. Denk er eveneens aan om obligaties in uw portefeuille op te nemen. Ook de rentecurve is zeer variabel dit jaar met de langetermijnrente die recent steeg. Het is echter niet altijd eenvoudig om de juiste allocatie van obligaties op te bouwen. Actief beheerde obligatiefondsen alsook gemengde fondsen geven u het voordeel van een professioneel en gediversifieerd beheer van uw portefeuille.

“Actief beheerde gemengde fondsen geven u het voordeel van een professioneel en gediversifieerd beheer van uw portefeuille.”


Meer weten over gezonde diversificatie? Volg ons webinar!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Sluiten we 2022 met een rally?

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect 2022, een woelig beursjaar 2022 loopt op zijn einde, we zijn nog een aantal weken verwijderd van