Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Een betere wereld met uw duurzame beleggingen?

Bron: Geschreven door Apolline Deglasse, beleggingsexperte bij MeDirect

Recent, op 28 juli 2022, heeft onze planeet al haar beschikbare natuurlijke hulpbronnen voor dit jaar al opgebruikt. Het is helaas een sombere realiteit dat deze datum elk jaar vroeger en vroeger valt. Opkomen voor de planeet, verantwoordelijker leven en het behoud van toekomstige generaties: het is mogelijk via beleggen. ‘Sustainable development is a fundamental break that’s going to reshuffle the entire deck.’ Deze uitspraak van de bekende Franse zakenman François-Henri Pinault geldt zeker ook voor duurzame beleggingen. Duurzaam beleggen is dan ook niet meer weg te denken wanneer we het hebben over beleggen.

Dat is alleen maar goed nieuws want aandacht voor duurzaamheid heeft bijgevolg een impact op de volledige economie. Tegenwoordig zal een bedrijf dat geen duurzaamheidsbeleid heeft, meer moeite hebben om beleggers te overtuigen.

Wat is duurzaam beleggen?

De ESG-factoren

Om zogeheten “duurzame” fondsen samen te stellen, maken fondsbeheerders gebruik van de ESG-factoren: Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (deugdelijk bestuur) om bedrijven en landen op hun duurzaamheidsgehalte te beoordelen. Van zodra de fondsbeheerders over voldoende informatie beschikken rond deze drie parameters, dan kunnen deze in het beleggingsproces worden geïntegreerd wanneer ze beslissen over welke aandelen of obligaties moeten worden gekocht.

  1. 1. Environment (milieu): Hierbij worden de ecologische inspanningen die bedrijven leveren onder de loep genomen. Hoe gaan ze om met energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen, het afvalbeheer, …?
  1. 2. Social (maatschappij): Hoe gaat een bedrijf om met haar werknemers? Krijgen ze gelijke kansen en een gelijke behandeling? Worden hun rechten gerespecteerd? En wat met haar klanten en onderaannemers?
  1. 3. Governance (goed bestuur): Hier gaat het over onder andere de onafhankelijkheid van de raad van bestuur, het fiscaal beleid en hoe het bedrijf de rechten van de aandeelhouders respecteert.

Een fonds kan dus pas als duurzaam bestempeld worden als met de drie bovenstaande parameters is rekening gehouden. Om een fonds als duurzaam te kunnen beschouwen, is transparantie van belang. De fondsbeheerders zijn bijgevolg verplicht om het duurzaamheidsbeleid op te nemen in de prospectus (wettelijk verplichte informatie bij de aanbieding van financiële producten) van elk fonds. Dit naast de financiële gegevens die ze verzamelen en analyseren.

Twee nieuwe categorieën

Sinds maart 2021 is er een nieuwe regeling in werking getreden om het duurzame karakter van beleggingsfondsen te promoten. Zij worden daarom in twee categorieën onderverdeeld, afhankelijk van het niveau van de duurzaamheidsvereisten die worden opgelegd: fondsen die ESG-criteria in hun strategieën integreren en fondsen met een duurzame of “impact”-doelstelling.

  1. 1. Fondsen met ‘ESG-Integratie’ hanteren deze duurzaamheidscriteria bij het beheer als een van de variabelen, naast bijvoorbeeld de financiële analyse. De fondsbeheerder moeten aan minder vereisten voldoen om hun fondsen in deze categorie te integreren. Zij kiezen zelf om duurzame strategieën te integreren alsook de mate waarin ze worden toegepast. Het doel van het beleggingsfonds moet niet duurzaam op zich zijn.
  2. 2. Fondsen met een duurzaam doel of ‘impact’-fondsen onderscheiden zich omdat duurzaamheid een beleggingsobjectief op zich is. Deze fondsen gaan uitsluitend beleggen in bedrijven die een positieve impact hebben op de samenleving. Hun portefeuille kan bedrijven omvatten met een lage CO2-uitstoot, of ze sluiten standaard specifieke sectoren uit die actief zijn in olie en gas, tabak, wapens.

Hoe duurzaam beleggen?

Er bestaat een brede waaier van duurzame fondsen of fondsen die ESG-criteria integreren, en dan zowel bij gespecialiseerde fondshuizen, als bij de traditionele fondsbeheerders waar het aanbod steeds groter wordt. Vele fondsbeheerders hebben trouwens de ambitie om in de toekomst overal ESG-criteria te integreren. Duurzaamheid is geen themabelegging op zich, maar eerder een manier om te beleggen. Dit kan over verschillende activaklassen of sectoren zodat een belegger kan diversifiëren en toch duurzaam beleggen.

Duurzaamheid is geen themabelegging op zich, maar eerder een manier om te beleggen.

Rendement bij duurzaam beleggen

‘Duurzame fondsen presteren minder goed dan gewone fondsen.’ Dit is waarschijnlijk de meest wijdverspreide mythe rond duurzaam beleggen.

‘Duurzame fondsen presteren minder goed dan gewone fondsen.’ Dit is waarschijnlijk de meest wijdverspreide mythe rond duurzaam beleggen.

De bedrijven die door deze duurzame fondsen worden geselecteerd, zijn dus niet alleen potentieel beter gepositioneerd voor de toekomst, bijvoorbeeld door hun milieuacties, maar zij kunnen ook voordeel halen uit deze groene positionering, aangezien duurzaamheid meestal een positieve impact heeft op de bedrijfsresultaten. De uitvoering van een duurzame strategie voor deze bedrijven gaat meestal hand in hand met een beter risicobeheer.

Bedrijven die nu al duurzaam handelen staan niet alleen beter geplaatst maar kunnen hier zelfs voordeel uit halen; het beïnvloedt hun bedrijfsresultaten positief. Bedrijven die een duurzaam beleid hanteren, beheersen ook vaak beter risico’s.

Het governance-aspect is een belangrijk criterium voor deze bedrijven want een goed bestuur maakt hen sterk. Zo zijn ze bijvoorbeeld minder onderhevig aan juridische conflicten in tegenstelling tot klassieke bedrijven.

Al deze aspecten maken dat duurzame fondsen vaak in neerwaartse periodes beter standhouden.

Toch zijn er bepaalde scenario’s waarin beleggen in duurzame fondsen risico’s inhoudt. Denk bijvoorbeeld aan periodes van sterk herstel waarin niet-duurzame sectoren sterk presteren en de zogezegde duurzame bedrijven geen volledig profijt halen uit dat herstel. Maar de economische cyclus loopt verder, en op een bepaald moment zullen deze sectoren ook sterker terugvallen bij een vertraging van de economie.

Duurzaamheid gaat dus niet ten koste van rendement, maar kan integendeel zorgen voor een meer stabiele basis voor toekomstige rendementen. Het loont dus de moeite zich niet alleen af te vragen in welke regio’s of sectoren u wilt beleggen maar ook hoe duurzaam u wilt beleggen.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Sluiten we 2022 met een rally?

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect 2022, een woelig beursjaar 2022 loopt op zijn einde, we zijn nog een aantal weken verwijderd van