Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Maandelijks inzicht: ECB maakt einde aan negatieve rentes

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect

Het eerste deel van de zomervakantie draait vooral rond renteverhogingen. De Europese Centrale Bank (ECB) maakte een nieuwe, belangrijke beslissing. Lees het financieel-economische nieuws van de maand juli en ontdek wat dit met uw beleggingen doet.

Centrale banken verhogen de rentes

“Op onze Belgische nationale feestdag besliste de ECB om na 11 jaar de rente in de eurozone te verhogen met 0,5% of 50 basispunten.”

Op onze Belgische nationale feestdag besliste de ECB om na 11 jaar de rente in de eurozone te verhogen met 0,5% of 50 basispunten. De depositorente van de ECB bedraagt nu als gevolg 0%. Hiermee maakt de ECB een einde aan haar negatieve rentebeleid. De depositorente van de ECB was namelijk negatief sinds 2014. De inflatie binnen de eurozone is nog steeds zeer hoog, momenteel 8,6%, ver boven de doelstelling van 2%.

Kunnen we verdere rentestijgingen verwachten in Europa? De verwachting was dat de ECB de rente in juli met 25 basispunten zou verhogen en nogmaals met 25 basispunten in september. De ECB de rentestijging in juli was dus dubbel zo hoog als verwacht. Dit kan duiden op het feit de ECB verder dit jaar geen mogelijkheid meer zal hebben om de rente opnieuw te verhogen. Rente verhogen is nefast voor de groei, en deze vertraagt al aanzienlijk terwijl de inflatie hoog blijft. Deze winter zal de Europese economie meer dan waarschijnlijk negatief beïnvloed worden door de lage energiebevoorrading. Bovendien zal ECB mogelijks maatregelen moeten nemen als de Italiaanse rente zou stijgen als gevolg van de politieke onzekerheid.

Op 14 juli was een 1 euro, 1 dollar waard: er was euro-dollar pariteit. Volgens de algemene regel stijgt de munt op dezelfde moment als een renteverhoging. Deze keer had de renteverhoging geen effect op de renteverandering. Een verklaring hiervoor zijn de vele uitdagingen waar Europa afgelopen winter te maken had.

Desondanks de renteverhoging, is het rentebeleid van de ECB nog langs de “voorzichtige” kant wanneer we het beleid vergelijken met dat van de Amerikaanse centrale bank. Aan de andere kant van de oceaan wordt de rente namelijk opnieuw verhoogd, en dit keer met 75 basispunten. De laatste keer dat de rente in een klap zo sterk steeg in de VS was in 1994.

Wereldwijde groei vertraagt

De hoge inflatie zorgt ook voor verdere groeiverlagingen. Deze maand bracht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een update van haar groeiverwachtingen en globaal merken we dat deze neerwaarts werd herzien. Aangezien groeivertragingen al lang geanticipeerd werden had deze nieuwe publicatie geen negatieve impact op de markt. Wel bevestigt ze de uitdagingen voor de komende kwartalen op wereldeconomisch vlak.

Naar alle waarschijnlijkheid belandt Europa in een recessie eind dit jaar. We spreken van een recessie wanneer de economie twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei kent. Ze zijn echter verschillend tussen lidstaten. Zo is dat risico groter voor landen die grotendeels afhankelijk zijn van Russisch gas zoals Duitsland of Italië, maar minder voor een economie zoals Frankrijk. De VS maakt een grotere kans voor een “zachte landing” van haar economische groei en is het recessiegevaar al dus minder groot dan voor Europa.

Wat betekent dit voor uw beleggingen?

Ondanks alles was de maand juli de beste maand op de beurzen van 2022. Zo veerde de S&P 500 (VS) op met 3,6% en de Eurostoxx 50 met 4,2% (op datum van 27/07/2022).

“Ondanks alles was de maand juli de beste maand op de beurzen van 2022.”

Het is belangrijk om het recessiegevaar in perspectief te brengen: markten anticiperen, de vrees voor een potentiële recessie bestaat al sinds de invasie van Oekraïne en sommige analisten wezen er zelf naar voor de Russische invasie. De correctie die we al in de eerste helft van het jaar hadden heeft wat druk weggenomen van hoge waarderingen. Al blijft het natuurlijk uitkijken naar toekomstige bedrijfsresultaten en hoe resistent ze zijn aan inflatoire druk.

Dergelijke periodes zijn meestal goed voor lange termijnbeleggers, of beleggers die op regelmatige basis in de markten stappen. Het is ook een moment om portefeuilles terug in evenwicht te brengen en ook een zekere blootstelling aan obligaties terug in portefeuille te nemen als buffer. Tijdens deze periode komt het er vooral op aan om kwalitatieve aandelen met sterke balansen aan te houden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Sluiten we 2022 met een rally?

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect 2022, een woelig beursjaar 2022 loopt op zijn einde, we zijn nog een aantal weken verwijderd van