Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Maandelijks inzicht: Wordt het een harde of een zachte landing?

Bron: Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect

In de voorbije maanden schreven we vooral over de moeilijk te controleren inflatie. Dit is wat beleggers wereldwijd bezighield. We lijsten nog eens kort een aantal oorzaken op die de inflatie bepaald hebben.

Post-Covid

Sinds midden 2020 steeg de inflatie toen de wereld uit de lockdowns ontwaakte. Dit was normaal en te verwachten. Tijdens de covidperiode daalde de vraag naar grondstoffen, waren voorraden hoog, en daalden de prijzen als gevolg. De herneming van productie en consumptie leidde uiteindelijk tot een sterke toename van de vraag naar energie, grondstoffen en consumptiegoederen.

Bottlenecks in de toelevering

Doordat de productie tijdens de wereldwijde lockdowns in de eerste helft van 2020 stillag, was er een tekort aan productiegoederen. Een bekend voorbeeld zijn de chiptekorten die de auto-industrie hard trof.

Oorlog in Oekraïne

De sancties tegenover Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne troffen de energie- en grondstoffenbevoorrading met een opwaartse prijsdruk als gevolg.

Nieuwe lockdowns in China in 2022

De Chinese productie lag terug stil in belangrijke Chinese industriesteden door de nieuwe lockdowns begin dit jaar. Hierdoor ontstonden nieuwe (wereldwijde) bevoorradingsproblemen.

Centrale banken moeten kiezen tussen inflatie of groei

Wanneer inflatie stijgt verhogen centrale banken de rente. Centrale banken hebben in de VS en in de EU een inflatiedoelstelling die rond de 2% ligt. Dit jaar oversteeg de inflatie grotendeels deze doelstelling dus passen de centrale banken hun monetair beleid aan. De Fed en de ECB deden vrij snel aan Quantitative Easing, het terugschroeven van het aankopen van obligaties. In de VS verhoogde de Fed de rente dit jaar van 0% naar 1,75%. De rente van de ECB is sinds 2019 -0,50% maar er wordt verwacht dat deze haar de rente zal laten stijgen met 0,25% in juli 2022.

En hoewel de inflatie blijft stijgen, moeten we dit natuurlijk kaderen. Deze inflatie is eerder het gevolg van sterke prijsstijgingen aan de aanbodzijde (energie, grondstoffen en voedselprijzen) dan een sterke consumptie, waarop het monetair beleid van centrale banken minder impact heeft.

Zachte landing of harde landing?

Enerzijds sterke inflatie, maar anderzijds ook steeds zwakkere groeicijfers. De hoge grondstoffenprijzen raken de industrie en ook de consument ziet zijn koopkracht verminderen. Dit resulteert in steeds dalende herzieningen van groeiverwachtingen. In juni 2022 berekende de Wereldbank dat de globale groei in 2022 ging terugvallen naar 2,9%, ten opzichte van 5,7% in 2021. Dit is ook veel lager dan hun initiële verwachting in januari 2022 die een groei voorspelde van 4,1% voor 2022.

Zachte landing?

Maatregelen die centrale banken nemen om inflatie te bestrijden hebben ook een negatieve impact op de groei. Het is dus de vraag of centrale banken verder inflatie kunnen bestrijden en de negatieve effecten op de groei proberen te beperken, of kort gezegd, de economie een zachte landing geven.

Harde landing?

Maar er is ook kans op een harde landing, een zwaardere terugval of mogelijks een recessie. We spreken van een recessie wanneer men twee opeenvolgende kwartalen bekomt van negatieve groei.  Goldman Sachs schat de mogelijkheid voor recessie in de VS in het komend jaar op 30% terwijl Morgan Stanley dit schat op 35% en Citigroup zelfs op globaal niveau op 50%.

Centrale banken zitten dus momenteel met de moeilijke opdracht om inflatie te bestrijden enerzijds, maar groei te ondersteunen anderzijds. Een harde of zachte landing is moeilijk te voorspellen maar veel zal afhangen van monetaire politiek en de snelheid waarop er geanticipeerd wordt.

Recessievrees?

Het is uiteraard belangrijk om te weten dat de markten de toekomst proberen te anticiperen, en er deels al rekening wordt gehouden met de kans op een mogelijke recessie. De vrees van beleggers voor een recessie heeft inderdaad een negatief effect gehad op energieaandelen, die het tot dan toe goed hadden gedaan, maar heeft ook in 2022 verliezers, zoals de consumptiesector en de technologiesector, in staat gesteld te profiteren van de herverdeling van beleggers. De verliezers van gisteren zijn niet noodzakelijk de verliezers van morgen.

Duurzame beleggingen deden het dit jaar vaak minder goed omdat ze vaak gepaard gaan met belangrijke allocatie aan technologie. Toch blijft het op de lange termijn uiteraard een gegeven dat verder zal moeten worden geïnvesteerd in de energietransitie en dit bijvoorbeeld een lange termijn trend is.

Wat betekent dit voor uw beleggingen?

We blijven het herhalen maar een ding is zeker, markten zullen volatiel blijven. Laten we ook niet vergeten dat deze onzekerheden versterkt worden door geopolitieke spanningen. De hoge inflatie beperkt ook mogelijkheden voor beleggers. Zo blijven de rentes op spaarrekeningen ver onder de inflatiecijfers. Ook al zorgen ze niet voor rechtstreeks kapitaalverlies, toch moet rekening gehouden worden met het feit dat ze geen bescherming bieden tegenover de huidige inflatie.

De rentes op spaarrekeningen blijven ver onder de inflatiecijfers. Ook al zorgen ze niet voor rechtstreeks kapitaalverlies, toch moet rekening gehouden worden met het feit dat ze geen bescherming bieden tegenover de huidige inflatie.

Obligaties

Ook obligaties blijven onder druk. Stijgende rentes hebben momenteel een negatieve impact op de waardering van obligaties waardoor de diversificatie tussen aandelen en obligaties dit jaar niet voor de nodige diversificatie zorgde. Dit kan echter in de toekomst keren en zo kunnen obligaties toch voor een diversificatie-effect zorgen. Dit kan eventueel gebeuren aan de hand van gemengde fondsen waar de beheerder zelf de allocatie en selectie van obligaties en aandelen doet.

Vier beleggingsprincipes

Om te beleggen zijn er vier beleggingsprincipes om nooit uit het oog te verliezen.

  1. 1. Beleggen is een langetermijnbenadering. Marktcorrecties en volatiliteit maken deel uit van beleggen. Het is niet de eerste noch de laatste keer dat we ons in volatiele tijden bevinden. Wees dus geduldig.
  2. 2. Probeer de markten niet te timen: market timing of het juiste instap- of uitstapmoment vinden is uiterst moeilijk en af te raden. Dit heeft een speculatief gegeven en emoties nemen vaak de bovenhand waardoor mogelijks foutieve keuzes worden gemaakt. Zo zien we historisch dat bij een herstel de beste beursdagen zich vaak kort na het diepste punt voordoen. Deze dagen zijn ook vaak essentieel voor een herstel van uw portefeuille. Als u te laat instapt, mist u ze mogelijks. Al zijn prestaties uit het verleden geen garantie voor de toekomst.
  3. 3. Spreid aankopen over tijd als u twijfelt om te beleggen. U belegt vandaag geen groot bedrag maar koopt aan een vast bedrag op reguliere basis. Als de markten dalen koopt u steeds meer deelbewijzen voor hetzelfde bedrag, als de markten stijgen dan geniet u van de gunstige evolutie.
  4. 4. Blijf zorgen voor voldoende spreiding in uw portefeuille. Hou rekening dat de winnaars van vandaag misschien niet de winnaars van morgen zijn.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Sluiten we 2022 met een rally?

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect 2022, een woelig beursjaar 2022 loopt op zijn einde, we zijn nog een aantal weken verwijderd van