Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Dis EUR
Compartiment van Liontrust Global Funds PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 30/07/2021 10,17
Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
Valuta EUR
Distributie status Distributie
ISIN IE00BFXZF672
Oprichtingsdatum 08/06/2018
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend 30%
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks Geen
Lopende kosten 1,20% waarvan 0,70% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Liontrust Investment Partners LLP 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ London WC2R 0EZ United Kingdom
Naam manager Donald Phillips
Aanvangsdatum van manager 06/06/2018
Website www.liontrust.co.uk
Totale netto activa (milj.) 108,06 EUR (30/06/2021)
UCITS Ja
Beheerder BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar8,50%30/07/2021
3 jaar4,38%30/07/2021
Sinds de lancering4,33%30/07/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20212,49
1 maand0,01
3 maanden0,93
6 maanden2,28
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20210,96%1,51%--
2020-14,91%11,22%3,42%5,53%
20195,86%2,24%1,53%1,78%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
04/01/20210,0829/01/2021
02/01/20200,0931/01/2020
02/01/20190,1116/01/2019
01/10/20180,1531/10/2018

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0,00%0,00%0,00%
Obligatie94,91%0,00%94,91%
Cash4,41%0,00%4,41%
Overige0,69%0,00%0,69%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
4,9010,39-
Sharpe Ratio
2,430,55-
Sortino-ratio
8,930,68-
Positieve maanden10,0028,0029,00
Negatieve maanden1,007,007,00
Slechtste maand-1,38-14,25-14,25
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Ams Ag 7% 30/07/2025Austria2,20
Softbank Group Corp 6% Japan2,09
Phoenix Group Holdings Plc 5.75% United Kingdom2,07
Neptune Energy Bondco Plc 6.62% 14/05/2025United Kingdom1,93
Granite Us Holdings Corporation 11% 30/09/2027United States1,92
JPMorgan Chase & Co. 4.6% United States1,92
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028Germany1,92
Hurricane Finance Plc 8% 14/10/2025United Kingdom1,89
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.88% 14/07/2028United Kingdom1,87
Sofima Holding S.p.A 3.75% 15/01/2028Italy1,85
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Geen data beschikbaar
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.