NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR
Compartiment van NN (L) Patrimonial (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het fonds is geclassificeerd als een financieel product met duurzame beleggingsdoelstellingen zoals omschreven in artikel 9 van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een gediversifieerde portefeuille van vastrentende instrumenten uit de eurozone, met inbegrip van groene obligaties, uitgedrukt in euro en Europese aandelen van bedrijven en uitgevers die hun beleid richten op duurzame ontwikkeling en daarbij de beginselen van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur in acht nemen. Voor het bepalen van het beleggingsuniversum van duurzame effecten die geselecteerd kunnen worden, screenen wij bedrijven op basis van uitsluitingscriteria. Bedrijven met ernstige en structurele problemen waarvan is aangetoond dat hun bedrijfsactiviteiten controversieel zijn, worden uitgesloten. We beleggen niet in bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, handel of het onderhoud van controversiële wapens, de productie van tabakproducten, de ontginning van stoomkolen en/of de productie van oliezanden. Verder zijn er strengere beperkingen van toepassing op beleggingen in uitgevers die betrokken zijn bij activiteiten als gokken, wapens, de porno-industrie, de productie van bont en speciale soorten leer, boringen in het Noordpoolgebied en schalieolie en -gas. Alleen de landen met de hoogste score op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur worden geselecteerd. Het fonds wordt actief beheerd om te reageren op veranderende marktomstandigheden door onder meer gebruik te maken van fundamentele en gedragsanalyse, wat na verloop van tijd leidt tot dynamische assetallocaties. De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Het fonds wordt actief beheerd aan de hand van een beleggingsprofiel van 50% in euro's uitgedrukte obligaties en 50% Europese aandelen. Gemeten over een periode van vijf jaar streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark, die als volgt is samengesteld: 50% MSCI Europe Index (Net), 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 24/09/2021 933,83
Morningstar categorie EUR Neutraal
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU1444115874
Oprichtingsdatum 16/12/2016
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,45% waarvan 0,72% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres NN Investment Partners BV Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag Den Haag 2509 LL Netherlands
Naam manager Siu Kee Chan
Aanvangsdatum van manager 30/06/2008
Website https://www.nnip.com
Totale netto activa (milj.) 824,36 EUR (31/08/2021)
UCITS Ja
Beheerder Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar15,48%24/09/2021
3 jaar9,17%24/09/2021
Sinds de lancering5,37%24/09/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20219,47
1 maand-1,85
3 maanden2,46
6 maanden7,85
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20212,56%4,00%--
2020-11,15%11,81%4,82%3,78%
20197,96%3,92%2,77%2,54%
2018-2,35%2,48%-0,86%-6,61%
20171,65%0,91%1,56%-0,07%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel52,31%0,00%52,31%
Obligatie41,38%0,00%41,38%
Cash7,42%3,44%3,98%
Overige2,33%0,00%2,33%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
5,648,927,56
Sharpe Ratio
2,901,111,00
Sortino-ratio
8,271,631,50
Positieve maanden9,0025,0039,00
Negatieve maanden3,0011,0021,00
Slechtste maand-1,91-8,77-8,77
Regio's
Regio%
Eurozone23,17
Europa - ex Euro17,63
Verenigd Koninkrijk10,16
VS1,34
Sectorweging
Sector% van aandeel
Industrie9,51
Financiële diensten8,65
Defensieve consumptiegoederen
7,70
Gezondheidszorg7,15
Technologie6,80
Cyclische consumptiegoederen
6,09
Communicatiediensten3,01
Grondstoffen2,12
Nutsbedrijven1,28
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Nestle SA Defensieve consumptiegoederenSwitzerland3,12
ASML Holding NV TechnologieNetherlands2,90
L'Oreal SA Defensieve consumptiegoederenFrance1,99
Siemens AG IndustrieGermany1,75
Allianz SE Financiële dienstenGermany1,70
adidas AG Cyclische consumptiegoederenGermany1,47
Straumann Holding AG GezondheidszorgSwitzerland1,46
Novo Nordisk A/S B GezondheidszorgDenmark1,46
Unilever PLC Defensieve consumptiegoederenUnited Kingdom1,44
Partners Group Holding AG Financiële dienstenSwitzerland1,40
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.