Capital Group New World Fund (LUX) B
Compartiment van Capital International Fund (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in gewone aandelen van bedrijven met een aanzienlijke blootstelling aan landen met ontwikkelende economieën en/of markten. Naar veel van die landen wordt verwezen als opkomende landen of opkomende markten. Het fonds kan ook beleggen in schuldeffecten van emittenten met blootstelling aan die landen. Beleggingsbeleid Het fonds belegt in effecten van emittenten die hoofdzakelijk zijn gevestigd in in aanmerking komende landen met ontwikkelende economieën en/of markten. De lijst van in aanmerking komende landen is beschikbaar op de website thecapitalgroup. com/emea. Het fonds kan zijn activa beleggen in aandeleneffecten van een bedrijf, ongeacht waar het is gevestigd, indien de beleggingsadviseur vaststelt dat een aanzienlijk deel van de activa of inkomsten van het bedrijf toerekenbaar is aan ontwikkelingslanden. Het fonds kan zijn activa ook beleggen in niet-converteerbare schuldeffecten, waaronder effecten van emittenten met een rating Ba1 of lager en BB+ of lager van ratingbureaus die door de beleggingsadviseur zijn aangewezen of zonder rating maar van gelijkwaardige kwaliteit. Beleggers kunnen dagelijks aandelen van het fonds kopen en verkopen. Dit fonds is mogelijk enkel geschikt voor beleggingen op lange termijn. Dividenden De aandelen in deze klasse zijn kapitalisatieaandelen en er worden geen dividenden uitgekeerd.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 22/01/2021 14,50
Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Emerging Markets
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU1481179858
Oprichtingsdatum 28/10/2016
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 1 000,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,90% waarvan 0,88% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Capital International Management Company Sàrl Luxembourg avenue John F. Kennedy, L-1855 37/A Kennedy Luxembourg
Naam manager Jonathan Knowles
Aanvangsdatum van manager 28/10/2016
Totale netto activa (milj.) 409,17 USD (31/12/2020)
UCITS Ja
Beheerder J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar15,35%22/01/2021
3 jaar10,52%22/01/2021
Sinds de lancering9,67%22/01/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20214,84
1 maand6,70
3 maanden16,37
6 maanden19,54
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-22,59%23,98%7,69%19,45%
201913,68%3,50%-1,18%8,74%
20180,48%-3,74%-2,31%-8,46%
20179,87%5,39%6,73%5,13%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel91,71%0,00%91,71%
Obligatie2,79%0,00%2,79%
Cash5,49%0,00%5,49%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
26,9518,5915,60
Sharpe Ratio
0,900,550,76
Sortino-ratio
1,410,841,18
Positieve maanden8,0021,0040,00
Negatieve maanden4,0015,0020,00
Slechtste maand-15,48-15,48-15,48
Regio's
Regio%
Azië - opkomend27,48
VS19,84
Latijns-Amerika12,14
Eurozone11,26
Azië - ontwikkeld6,87
Japan3,64
Europa - ex Euro3,49
Verenigd Koninkrijk2,42
Afrika1,44
Europe - opkomend1,44
Canada0,91
Australazië0,45
Midden-Oosten0,33
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie16,91
Financiële diensten13,87
Gezondheidszorg13,12
Cyclische consumptiegoederen
12,81
Communicatiediensten9,17
Grondstoffen6,19
Industrie6,05
Defensieve consumptiegoederen
5,94
Energie3,67
Vastgoed1,82
Nutsbedrijven1,77
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Microsoft Corp TechnologieUnited States2,17
MercadoLibre Inc Cyclische consumptiegoederenBrazil2,11
Reliance Industries Ltd EnergieIndia1,87
Kweichow Moutai Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina1,84
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina1,84
Kotak Mahindra Bank Ltd Financiële dienstenIndia1,80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan1,77
PagSeguro Digital Ltd Class A TechnologieBrazil1,55
StoneCo Ltd TechnologieBrazil1,42
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyclische consumptiegoederenChina1,39
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.