R-co Valor C EUR
SICAV gedomicilieerd te Frankrijk
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De BEVEK streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van minimaal 5 jaar naar een rendement met een portefeuille die discretionair beheerd wordt op basis van de marktverwachtingen van de beheerder (aandelen en obligaties) en een zorgvuldige selectie van financiële instrumenten op basis van een financiële analyse van de emittenten. De bevek heeft dan ook geen referentie-index. De strategie die wordt gehanteerd om de onderliggende waarden van de bevek te selecteren, is gebaseerd op volgende criteria: een duurzaam groeiperspectief, een zwakke concurrentiële situatie (quasi technisch of commercieel monopolie – dominante positie), een duidelijk begrip van de activiteit van de vennootschap in kwestie en een redelijke waardering. De BEVEK kan het vermogen in functie van de evolutie van de markten als volgt beleggen: tussen 0 en 100% in aandelen van alle kapitalisatiegroottes (maximaal 20% in kleine kapitalisaties) en uit alle geografische regio's (en tot 100% in aandelen van landen buiten de OESO); tussen 0 en 100% in obligaties waarvan maximaal 20% in converteerbare obligaties, van publieke en/of private entiteiten ongeacht de kwaliteit; maximaal 20% in obligaties van speculatieve aard (zogeheten hoogrentende obligaties) en maximaal 10% in obligaties zonder kredietrating; en tussen 0 en 10% in ICBE's. Ook kan de bevek tot 100% van zijn actief rechtstreeks of onrechtstreeks blootgesteld zijn aan niet-OESOlanden en tot 20% van zijn activa aan risico’s die verbonden zijn aan kleine kapitalisaties. De bevek kan voorts gebruikmaken van effecten waarin derivaten geïntegreerd zijn, van financiële termijninstrumenten zowel als indekking als blootstelling aan aandelen-, rente- en wisselkoersrisico’s, of van tijdelijke aan- en verkooptransacties van effecten. De totale blootstelling van de portefeuille (via effecten, ICB’s en transacties op de termijnmarkt) aan alle markttypes samen bedraagt maximaal 200%. Meer in het bijzonder zal de totale blootstelling van het fonds: - aan de aandelenmarkt en aan de valutamarkt niet meer bedragen dan 100% voor elk van deze risico's; - aan de rentemarkt het mogelijk maken om de gevoeligheid* van de portefeuille binnen een vork tussen -1 en 9 te handhaven. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van inschrijvingsen terugkooporders (I/T): dagelijks om 16.00 uur (NIW-1) bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van orders: LW van de volgende werkdag. Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit deelnemingsrecht is een kapitalisatiedeelnemingsrecht. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar na de belegging terug te trekken. * De modified duration (rentegevoeligheid) van een obligatie is een maatstaf voor de verandering in prijs van de obligatie wanneer de rentevoeten veranderen. Hoe langer de resterende looptijd van de obligatie, hoe hoger de modified duration.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 23/09/2021 2 760,62
Morningstar categorie EUR Flexibel - Wereldwijd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN FR0011253624
Oprichtingsdatum 08/04/1994
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,68% waarvan 0,73% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Rothschild & Co Asset Management Europe 29, avenue de Messine Paris 75008 France
Naam manager Yoann Ignatiew
Aanvangsdatum van manager 08/09/2008
Website www.am.eu.rothschildandco.com
Totale netto activa (milj.) 3 243,07 EUR (31/08/2021)
UCITS Ja
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar22,92%23/09/2021
3 jaar9,54%23/09/2021
5 jaar9,35%23/09/2021
10 jaar11,71%23/09/2021
Sinds de lancering11,12%23/09/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20219,17
1 maand-0,86
3 maanden-2,59
6 maanden1,84
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20218,55%4,42%--
2020-20,18%17,05%2,43%11,51%
201917,77%2,50%0,25%6,29%
2018-4,99%4,38%0,42%-12,81%
20175,01%-1,98%3,64%2,69%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel90,75%0,23%90,52%
Obligatie1,39%0,00%1,39%
Cash7,80%0,00%7,80%
Overige0,30%0,00%0,30%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
10,7917,1514,12
Sharpe Ratio
1,970,690,80
Sortino-ratio
6,001,071,26
Positieve maanden9,0025,0041,00
Negatieve maanden3,0011,0019,00
Slechtste maand-2,97-13,75-13,75
Regio's
Regio%
VS33,98
Canada17,40
Eurozone14,65
Azië - opkomend13,24
Europa - ex Euro7,57
Verenigd Koninkrijk2,08
Latijns-Amerika1,02
Sectorweging
Sector% van aandeel
Industrie15,01
Grondstoffen14,87
Communicatiediensten13,29
Financiële diensten13,10
Cyclische consumptiegoederen
11,66
Gezondheidszorg10,52
Technologie7,33
Energie3,38
Defensieve consumptiegoederen
0,76
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
RMM Court Terme C France5,25
RMM Trésorerie I EUR France4,50
Morgan Stanley Financiële dienstenUnited States4,24
Ivanhoe Mines Ltd A GrondstoffenCanada3,61
Facebook Inc Class A CommunicatiedienstenUnited States3,29
Airbus SE IndustrieNetherlands3,19
Capgemini SE TechnologieFrance3,16
Teck Resources Ltd Class B GrondstoffenCanada3,14
Compagnie Financiere Richemont SA Cyclische consumptiegoederenSwitzerland2,89
ABB Ltd IndustrieSwitzerland2,89
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.