Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het realiseren van opbrengsten gecombineerd met kapitaal door wereldwijd in Effecten te beleggen, inclusief maar niet beperkt tot aandelen en met aandelen verwante effecten, Schuldbewijzen van beleggingskwaliteit en Schuldbewijzen onder beleggingskwaliteit en aan schuld verwante effecten, uitgegeven door overheden, aan de overheid verwante organisaties, bedrijven of multilaterale ontwikkelingsbanken, contanten, deposito's en geldmarktinstrumenten, direct of indirect via het gebruik van icbe's of andere icb's. Het Fonds is een wereldwijd fonds in zoverre dat zijn beleggingen niet beperkt zijn tot of geconcentreerd zijn in een concrete geografische regio of markt. Het Fonds mag posities hebben in andere valuta's dan de Basisvaluta van 100% van zijn Intrinsieke Waarde. We kunnen gebruik maken van beleggingstechnieken (waaronder derivaten) om de waarde van het Fonds te beschermen en te verbeteren en de risico's van het Fonds te beheren. Derivaten, zoals futures, opties en swaps, zijn gekoppeld aan de waardestijging en -daling van andere activa. Dat wil zeggen dat hun prijs wordt ‘afgeleid’ van andere activa. Ze kunnen rendement genereren wanneer aandelenprijzen en/of indexen dalen. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Aandelencategorieën met posities in de basisvaluta zijn ingedeeld afhankelijk van de posities van het Fonds in de Basisvaluta. U kunt aandelen in het Fonds gewoonlijk op elke werkdag in Luxemburg vóór 13.00 uur CET kopen en verkopen. Ga naar www.aberdeen-asset.com voor een overzicht van de dagen die geen handelsdagen zijn. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan u uitbetaald. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 26/11/2021 9,49
Morningstar categorie EUR Neutraal - Wereldwijd
Valuta EUR
Distributie status Distributie
ISIN LU1239090977
Oprichtingsdatum 14/10/2015
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend 30%
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks Geen
Lopende kosten 1,59% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam manager Mike Brooks
Aanvangsdatum van manager 04/10/2016
Website www.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.) 0,00 EUR (31/10/2021)
UCITS Ja
Beheerder BNP Paribas Securities Services (Lux)

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar9,49%26/11/2021
3 jaar4,78%26/11/2021
5 jaar3,62%26/11/2021
Sinds de lancering3,68%26/11/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20218,10
1 maand1,12
3 maanden-0,12
6 maanden4,62
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20210,00%5,09%1,57%-
2020-12,42%7,57%2,37%5,63%
20192,79%0,83%0,54%2,30%
2018-1,98%-0,40%1,03%-5,08%
20172,52%2,18%0,70%0,88%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
04/01/20210,0329/01/2021
02/01/20200,0431/01/2020
02/01/20190,0331/01/2019
02/01/20180,0431/01/2018
02/01/20170,0431/01/2017
04/01/20160,0329/01/2016
02/11/20150,0330/11/2015

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel23,99%7,84%16,15%
Obligatie34,90%0,01%34,90%
Cash106,86%98,04%8,82%
Overige40,86%0,72%40,14%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
5,598,326,80
Sharpe Ratio
2,360,570,57
Sortino-ratio
7,960,740,75
Positieve maanden10,0025,0038,00
Negatieve maanden2,0011,0022,00
Slechtste maand-1,65-10,12-10,12
Regio's
Regio%
VS7,76
Verenigd Koninkrijk6,12
Eurozone2,45
Canada2,24
Europa - ex Euro0,74
Japan0,71
Azië - ontwikkeld0,46
Azië - opkomend0,34
Australazië0,28
Latijns-Amerika0,05
Afrika0,04
Europe - opkomend0,04
Midden-Oosten0,03
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten5,76
Technologie3,60
Grondstoffen2,09
Industrie1,88
Cyclische consumptiegoederen
1,83
Vastgoed1,82
Communicatiediensten1,34
Gezondheidszorg1,32
Defensieve consumptiegoederen
0,92
Energie0,46
Nutsbedrijven0,22
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc United Kingdom6,07
3i Infrastructure Ord Jersey2,78
Greencoat UK Wind United Kingdom2,63
BioPharma Credit Ord United Kingdom2,24
HICL Infrastructure PLC Ord United Kingdom1,83
Es Dec21 Future 15/12/20211,82
Tritax Big Box Ord United Kingdom1,78
Greencoat Renewables Ireland1,77
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP Luxembourg1,67
Mexico (United Mexican States) 10% 05/12/2024Mexico1,56
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.