Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR
Compartiment van Fidelity Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een laag verwacht inkomstenniveau. n Het fonds zal ten minste 70% beleggen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld. n De beleggingsbeheerder is niet aan beperkingen onderhevig wat regio, sector of grootte betreft bij zijn selectie van bedrijven. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n Aangezien dit fonds over de hele wereld kan beleggen, kan het beleggen in landen die worden beschouwd als opkomende markten. n Het fonds kan direct in activa beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de risico's te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Het fonds wordt actief beheerd en verwijst naar de MSCI World Index (Net) (de "Benchmark"). De Beleggingsbeheerder beschikt over een ruime keuzevrijheid voor de samenstelling van de portefeuille van het fonds. Hij kan posities innemen die geen deel uitmaken van, en anders gewogen zijn dan in, de Benchmark. Er zijn geen beperkingen wat betreft de mate waarin de prestaties van het fonds kunnen afwijken van die van de Benchmark. De Beleggingsbeheerder kan interne richtsnoeren opstellen die op hun beurt kunnen verwijzen naar afwijkingen ten opzichte van de Benchmark. n Door het fonds verdiende inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 23/11/2020 14,87
Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU1261432659
Oprichtingsdatum 07/08/2015
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,89% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 2a, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Naam manager Jeremy Philip Elliot Podger
Aanvangsdatum van manager 16/06/2014
Website www.fidelity-international.com
Totale netto activa (milj.) 3 192,91 EUR (31/10/2020)
UCITS Ja
Beheerder FIL Investment Management (Lux) S.A

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar9,66%23/11/2020
3 jaar8,98%23/11/2020
5 jaar7,87%23/11/2020
Sinds de lancering7,78%23/11/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20207,13
1 maand6,44
3 maanden6,52
6 maanden15,90
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-18,08%17,24%2,93%-
201914,78%2,20%4,47%5,95%
2018-2,77%4,98%5,93%-14,48%
20175,49%-2,51%2,30%3,96%
2016-7,59%0,44%6,01%9,96%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98,73%0,00%98,73%
Obligatie0,02%0,00%0,02%
Cash4,63%3,38%1,25%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
23,0417,5414,79
Sharpe Ratio
0,360,280,51
Sortino-ratio
0,510,380,71
Positieve maanden8,0022,0035,00
Negatieve maanden4,0014,0025,00
Slechtste maand-12,40-12,40-12,40
Regio's
Regio%
VS55,52
Eurozone17,77
Japan10,07
Europa - ex Euro6,37
Verenigd Koninkrijk5,54
Azië - ontwikkeld1,36
Azië - opkomend1,29
Midden-Oosten0,83
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie23,98
Financiële diensten15,87
Gezondheidszorg15,82
Communicatiediensten11,70
Cyclische consumptiegoederen
10,05
Industrie6,22
Nutsbedrijven6,12
Defensieve consumptiegoederen
2,89
Vastgoed1,97
Grondstoffen1,94
Energie1,48
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Apple Inc TechnologieUnited States3,43
Alphabet Inc A CommunicatiedienstenUnited States3,39
Microsoft Corp TechnologieUnited States3,32
Amazon.com Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States2,61
Charter Communications Inc A CommunicatiedienstenUnited States2,26
T-Mobile US Inc CommunicatiedienstenUnited States2,05
Fidelity ILF - USD A Acc Ireland2,04
TDK Corp TechnologieJapan1,89
Orsted A/S NutsbedrijvenDenmark1,74
Murata Manufacturing Co Ltd TechnologieJapan1,73
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.