Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc USD
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Objectif de l'investissement Le Fonds vise à combiner revenu et croissance en investissant dans des entreprises cotées sur les marchés boursiers chinois. Le Fonds a pour objectif d'enregistrer une performance supérieure, avant frais, à celle de l'indice de référence, le MSCI China A (USD). Politique d'investissement Titres en portefeuille Le Fonds investit principalement, directement ou indirectement (notamment par le biais du QFII, du RQFII, du programme Shanghai- Hong Kong Stock Connect, de titres participatifs, de titres liés à des actions et de tout autre moyen admissible), dans des actions d'entreprises dont les titres sont cotés sur les marchés boursiers chinois, incluant sans s'y limiter les actions A et les actions B d'entreprises cotées sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen, ou dans d'autres titres équivalents dont l'achat par des investisseurs non chinois est autorisé par la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine. Processus de gestion Le Fonds est géré activement. L'indice de référence est utilisé comme référence pour la construction du portefeuille et pour définir les contraintes de risque. Pour atteindre son objectif, le Fonds prendra des positions dont la pondération s'écarte de l'indice de référence ou investira dans des titres qui ne sont pas inclus dans l'indice de référence. Les investissements du Fonds peuvent diverger considérablement des titres qui composent l'indice de référence et de leurs pondérations en son sein. En raison de la nature active du processus de gestion, le profil de performance du Fonds peut s'écarter sensiblement de celui de l'indice de référence sur le long terme. Produits dérivés et techniques Les instruments dérivés ne sont utilisés qu'à des fins de couverture ou pour établir les expositions qui pourraient être obtenues en investissant dans les actifs dans lesquels le Fonds est principalement investi. L'utilisation de produits dérivés est contrôlée afin de veiller à ce que le fonds ne soit pas exposé à des risques excessifs ou involontaires. Les investisseurs du fonds peuvent acheter et vendre des actions n'importe quel jour de bourse (tel que défini dans le Prospectus). Si vous investissez dans des actions de revenu, vous recevrez le revenu des placements dans le fonds. Si vous investissez dans des actions de capitalisation, le revenu sera ajouté à la valeur de vos actions.​ Recommandation : le fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient retirer leur argent dans les cinq ans. Les investisseurs devraient s'assurer que leur attitude face au risque est conforme au profil de risque de ce fonds avant d'investir.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Concentratierisico
Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 29/09/2020 19,52
Morningstar categorie Aandelen China – A Shares
Valuta USD
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU1146622755
Oprichtingsdatum 16/03/2015
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 150,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,97% waarvan 0,88% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam manager Niet beschikbaar
Aanvangsdatum van manager 16/03/2015
Website www.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.) 3 805,51 USD (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder BNP Paribas Securities Services (Lux)

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar29,54%29/09/2020
3 jaar17,17%29/09/2020
5 jaar17,46%29/09/2020
Sinds de lancering12,83%29/09/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/202021,56
1 maand-4,93
3 maanden17,25
6 maanden37,73
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-12,25%19,71%--
201923,56%4,33%-1,61%7,27%
20186,26%-3,88%-5,07%-12,12%
201713,12%15,91%5,03%14,14%
2016-11,57%-3,96%9,01%-2,79%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel97,04%0,00%97,04%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash3,95%1,00%2,96%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
19,6018,8319,34
Sharpe Ratio
1,401,060,93
Sortino-ratio
3,711,911,49
Positieve maanden6,0018,0035,00
Negatieve maanden5,0017,0024,00
Slechtste maand-7,28-14,24-18,91
Regio's
Regio%
Azië - opkomend97,04
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten21,50
Defensieve consumptiegoederen
20,65
Technologie19,29
Cyclische consumptiegoederen
13,89
Gezondheidszorg10,03
Industrie6,34
Grondstoffen2,94
Vastgoed2,40
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Kweichow Moutai Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina9,54
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A Cyclische consumptiegoederenChina8,07
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financiële dienstenChina6,18
Wuliangye Yibin Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina5,40
Midea Group Co Ltd Class A TechnologieChina5,26
Hangzhou Hik-Vision Digital Technology Co Ltd TechnologieChina5,06
Aier Eye Hospital Group Co Ltd GezondheidszorgChina4,93
Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd Class A Defensieve consumptiegoederenChina3,96
China Merchants Bank Co Ltd Class H Financiële dienstenChina3,09
Ping An Bank Co Ltd Financiële dienstenChina2,97
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.