Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A AInc EUR
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van kleinere bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in Azië en de regio rondom de Stille Oceaan hebben, met uitzondering van Japan. Kleinere bedrijven zijn die bedrijven met een waarde beneden de US$ 2,5 miljard bij aanvang van de belegging en met een maximale waarde van US$ 5 miljard daarna. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt op iedere werkdag in Luxemburg tot 13:00 Luxemburgse tijd aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan u uitbetaald. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.
Concentratierisico
Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 26/11/2021 16,07
Morningstar categorie Aandelen Azië excl. Japan Small/Mid-Cap
Valuta EUR
Distributie status Distributie
ISIN LU0498180685
Oprichtingsdatum 30/12/2013
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend 30%
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks Geen
Lopende kosten 1,99% waarvan 0,88% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam manager Gabriel Sacks
Aanvangsdatum van manager 27/10/2008
Website www.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.) 0,00 EUR (31/10/2021)
UCITS Ja
Beheerder BNP Paribas Securities Services (Lux)

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar27,05%26/11/2021
3 jaar13,55%26/11/2021
5 jaar7,92%26/11/2021
Sinds de lancering6,76%26/11/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202120,77
1 maand2,66
3 maanden7,42
6 maanden12,79
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20216,68%6,06%2,00%-
2020-23,97%18,92%1,85%12,79%
201911,74%0,16%1,84%3,28%
20180,60%-1,91%-2,74%-4,88%
201710,76%-1,20%-2,86%3,19%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
05/10/20200,0030/11/2020
01/10/20190,0229/11/2019
01/10/20180,0530/11/2018
02/10/20170,0630/11/2017
03/10/20160,1130/11/2016
01/10/20150,1130/11/2015
01/10/20140,1328/11/2014

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98,97%0,00%98,97%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash1,96%0,93%1,03%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
11,7117,9715,72
Sharpe Ratio
2,420,800,51
Sortino-ratio
22,401,170,72
Positieve maanden10,0025,0036,00
Negatieve maanden2,0011,0024,00
Slechtste maand-0,86-19,12-19,12
Regio's
Regio%
Azië - opkomend45,72
Azië - ontwikkeld36,86
Australazië11,23
Eurozone4,10
Verenigd Koninkrijk1,07
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie33,26
Gezondheidszorg10,49
Industrie10,25
Cyclische consumptiegoederen
9,95
Vastgoed9,66
Financiële diensten7,67
Grondstoffen6,86
Defensieve consumptiegoederen
5,76
Energie2,55
Communicatiediensten2,52
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
ASM International NV TechnologieNetherlands4,10
Hansol Chemical Co Ltd GrondstoffenSouth Korea2,70
Makalot Industrial Co Ltd Cyclische consumptiegoederenTaiwan2,44
PT Bank OCBC Nisp Tbk Financiële dienstenIndonesia2,36
Mphasis Ltd TechnologieIndia2,35
Wonik Ips Co Ltd TechnologieSouth Korea2,31
Leeno Industrial Inc TechnologieSouth Korea2,15
Chroma Ate Inc TechnologieTaiwan2,13
Chunbo Co Ltd Ordinary Shares GrondstoffenSouth Korea1,99
GlobalWafers Co Ltd TechnologieTaiwan1,95
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.