Fundsmith Equity Fund R EUR Inc
Compartiment van Fundsmith SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het doel van het fonds is waardegroei over een lange termijn, door te beleggen in aandelen van bedrijven over de hele wereld. De aanpak van het fonds is die van een langetermijnbelegger in zelf gekozen aandelen van bedrijven, zonder gebruik te maken van handelsstrategieën op korte termijn. Het fonds hanteert strikte beleggingscriteria bij de selectie van effecten voor zijn beleggingsportefeuille, door te beleggen in bedrijven: die een hoog rendement op het ingezette werkkapitaal kunnen aanhouden; waarvan de concurrentievoordelen moeilijk na te bootsen zijn; die ook zonder aanzienlijke financiële hefboom rendement opleveren; met een hoge zekerheid van groei uit de herinvestering van hun kasstromen tegen hoge rendementen; die opgewassen zijn tegen veranderingen, vooral technologische vernieuwingen; waarvan de waardering aantrekkelijk wordt geacht; Het fonds volgt geen specifieke benchmark. Het fonds zal niet beleggen in derivaten en zal geen valutarisico's afdekken. Behalve voor het liquiditeitsbeheer op korte termijn zal het fonds geen geld lenen. Beleggers of geïnteresseerde beleggers kunnen op verzoek inschrijven op aandelen of hun aandelen verzilveren. Er wordt elke werkdag (die een werkdag is in Luxemburg) in aandelen gehandeld, tot 13.00 uur (het afsluittijdstip) (CET). De prijs van alle transacties zal worden vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde (“IW”) van het fonds die wordt berekend om 13.00 uur CET. (CET). Voor de Kapitalisatieaandelen worden de dividenden herbelegd in het fonds. Voor de Uitkeringsaandelen worden de dividenden aan u uitgekeerd uit het fonds. Aanbeveling: Dit fonds belegt voor de lange termijn en is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.
Concentratierisico
Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 27/09/2021 52,77
Morningstar categorie Aandelen Large-Cap Wereldwijd Groei
Valuta EUR
Distributie status Distributie
ISIN LU0690374961
Oprichtingsdatum 02/11/2011
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend 30%
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks Geen
Lopende kosten 1,61% waarvan 0,55% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres FundRock Management Company S.A. 33, rue de Gasperich Hesperange L-5826 Luxembourg
Naam manager Terry Smith
Aanvangsdatum van manager 02/11/2011
Website www.fundrock.com
Totale netto activa (milj.) 7 446,15 EUR (31/08/2021)
UCITS Ja
Beheerder Northern Trust Global Services SE

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar29,16%24/09/2021
3 jaar16,51%24/09/2021
5 jaar15,69%24/09/2021
Sinds de lancering18,48%24/09/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202120,28
1 maand-1,49
3 maanden4,63
6 maanden15,37
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20216,17%10,09%--
2020-11,43%12,09%5,74%5,15%
201920,05%2,89%2,00%4,34%
2018-3,67%10,86%5,18%-10,62%
20178,24%1,96%-0,65%6,82%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
05/01/20150,0127/02/2015
02/07/20140,0629/08/2014
20/09/20130,0727/09/2013

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel97,83%0,00%97,83%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash2,17%0,00%2,17%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
10,9615,4713,36
Sharpe Ratio
2,111,051,19
Sortino-ratio
6,081,691,96
Positieve maanden9,0026,0043,00
Negatieve maanden3,0010,0017,00
Slechtste maand-1,12-7,87-7,87
Regio's
Regio%
VS71,47
Eurozone13,36
Verenigd Koninkrijk7,19
Europa - ex Euro5,80
Sectorweging
Sector% van aandeel
Defensieve consumptiegoederen
28,32
Gezondheidszorg22,94
Technologie14,67
Financiële diensten10,73
Cyclische consumptiegoederen
10,63
Industrie5,79
Communicatiediensten4,76
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
PayPal Holdings Inc Financiële dienstenUnited States7,42
Microsoft Corp TechnologieUnited States7,29
IDEXX Laboratories Inc GezondheidszorgUnited States5,13
The Estee Lauder Companies Inc Class A Defensieve consumptiegoederenUnited States4,98
Facebook Inc A CommunicatiedienstenUnited States4,76
Philip Morris International Inc Defensieve consumptiegoederenUnited States4,39
L'Oreal SA Defensieve consumptiegoederenFrance4,33
Intuit Inc TechnologieUnited States4,21
Stryker Corp GezondheidszorgUnited States4,12
McCormick & Co Inc Non-Voting Defensieve consumptiegoederenUnited States3,75
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.