Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating
Compartiment van Legg Mason Global Funds PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar inkomsten en groei van de fondswaarde. Beleggingsbeleid B Het fonds belegt in overheids- en bedrijfsobligaties die wereldwijd zijn uitgegeven, met inbegrip van opkomende landen. B Het fonds kan beleggen in obligaties met een hogere of lagere rating. B Het fonds kan beleggen in obligaties die zijn uitgegeven in diverse valuta's. B Het fonds kan beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van andere activa) om te helpen de fondsdoelstelling te verwezenlijken, om de risico's en kosten te beperken of om extra groei of inkomsten voor het fonds te genereren. Discretionaire vrijheid van de beheerder: De fondsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds. Basisvaluta fonds: US dollar V aluta aandelencategorie: US dollar T ransactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag waarop de beurs van New Y ork open is. Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 1,000. V erwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Opkomende marktenrisico
Operationeel risico
Renterisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 31/03/2020108,38
Morningstar categorieObligaties Wereldwijd
ValutaUSD
Distributie statusKapitalisatie
ISINIE00B3QFCM59
Oprichtingsdatum06/05/2011
Minimum instap bedrag100.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,39% waarvan 0,58% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressLegg Mason Investments (Ireland) Limited Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace Dublin Ireland
Naam managerJack P. McIntyre
Aanvangsdatum van manager25/06/2010
Totale netto activa (milj.)482.78 USD (31/03/2020)
UCITSJa
BeheerderBNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-6.72%31/03/2020
3 jaar-1.48%31/03/2020
5 jaar-0.92%31/03/2020
Sinds de lancering0.91%31/03/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2020-11.27%
1 maand-8.31%
3 maanden-11.27%
6 maanden-7.89%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20192.69%3.43%-2.09%3.81%
20183.95%-7.29%-0.99%-1.20%
20175.27%3.94%2.87%-0.97%
20168.16%1.53%1.15%-6.52%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0.00%0.00%0.00%
Obligatie94.35%0.00%94.35%
Cash104.63%100.49%4.15%
Overige1.63%0.12%1.50%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
7.067.357.74
Sharpe Ratio
0.090.06-0.06
Sortino-ratio
0.150.09-0.08
Positieve maanden4.0019.0032.00
Negatieve maanden7.0016.0027.00
Slechtste maand-2.31-3.76-5.37
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
United States Treasury Notes 1.77% 31/07/2021United States9.53
United States Treasury Bonds 2.38% 15/11/2049United States7.96
United States Treasury Notes 1.85% 31/10/2021United States5.71
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2% 22/07/2020United Kingdom4.98
United States Treasury Notes 1.66% 31/01/2022United States4.56
Mexico (United Mexican States) 7.75% 13/11/2042Mexico3.78
Mexico (United Mexican States) 8.5% 18/11/2038Mexico3.14
Indonesia (Republic of) 9% 15/03/2029Indonesia3.01
Mexico (United Mexican States) 8.5% 31/05/2029Mexico2.88
United States Treasury Notes 1.69% 30/04/2021United States2.81
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.