BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund A4 EUR
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. De term Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Afhankelijk van de marktomstandigheden streeft het Fonds ernaar te beleggen in aandelen van bedrijven die, naar de mening van de beheerder, ondergewaardeerd zijn (d.w.z. de koers ervan weerspiegelt niet de onderliggende waarde) of een goed groeipotentieel hebben. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de FTSE World Europe ex UK Index. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten op de aandelen worden jaarlijks uitgekeerd). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Volatiliteitsrisico
De waarde van het fonds kan dagelijks vrij hoog stijgen of dalen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 24/09/2021 44,01
Morningstar categorie Aandelen Europa excl. VK Large-Cap
Valuta EUR
Distributie status Distributie
ISIN LU0628613803
Oprichtingsdatum 18/05/2011
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend 30%
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks Geen
Lopende kosten 1,81% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres BlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam manager Giles Rothbarth
Aanvangsdatum van manager 01/02/2019
Website www.blackrock.com
Totale netto activa (milj.) 7 444,36 EUR (31/08/2021)
UCITS Ja
Beheerder -

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar47,98%24/09/2021
3 jaar20,79%24/09/2021
5 jaar17,19%24/09/2021
10 jaar17,12%24/09/2021
Sinds de lancering13,32%24/09/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202124,82
1 maand0,73
3 maanden7,13
6 maanden22,15
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20214,20%11,57%--
2020-18,06%20,61%8,74%16,64%
201916,55%6,09%0,98%8,74%
2018-3,34%5,79%1,41%-17,71%
20177,98%5,47%4,74%0,58%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
31/08/20170,0707/09/2017
31/08/20160,0007/09/2016
31/08/20150,0507/09/2015
30/08/20130,0106/09/2013

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel99,89%0,00%99,89%
Obligatie0,18%0,00%0,18%
Cash5,40%5,47%-0,07%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
14,9718,2915,09
Sharpe Ratio
2,721,121,16
Sortino-ratio
14,131,801,90
Positieve maanden10,0025,0041,00
Negatieve maanden2,0011,0019,00
Slechtste maand-2,27-12,79-12,79
Regio's
Regio%
Eurozone51,11
Europa - ex Euro33,36
Verenigd Koninkrijk5,57
Azië - ontwikkeld2,65
VS1,91
Latijns-Amerika0,46
Europe - opkomend0,01
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie25,30
Cyclische consumptiegoederen
18,37
Industrie17,95
Gezondheidszorg16,69
Grondstoffen7,26
Financiële diensten5,32
Energie2,49
Communicatiediensten0,90
Defensieve consumptiegoederen
0,67
Nutsbedrijven0,12
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
ASML Holding NV TechnologieNetherlands7,38
DSV Panalpina A/S IndustrieDenmark5,62
Lonza Group Ltd GezondheidszorgSwitzerland5,28
EURO STOXX 50 SEP 21 17/09/2021Germany4,82
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D Ireland4,62
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyclische consumptiegoederenFrance4,45
Sika AG GrondstoffenSwitzerland4,32
Teleperformance SE IndustrieFrance3,73
Novo Nordisk A/S Class B GezondheidszorgDenmark3,43
Straumann Holding AG GezondheidszorgSwitzerland2,91
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.