Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc Hedged EUR
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in Azië en de regio rondom de Stille Oceaan hebben (met uitzondering van Japan). Afgedekte aandelenklassen hebben tot doel voor u opbrengsten te genereren die zo dicht mogelijk in de buurt liggen van de basisvalutaprestaties van een Fonds, door de effecten van schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta van de aandelencategorie te reduceren. Deze valutapositie is niet gerelateerd aan de valutaposities in de beleggingsportefeuille van het Fonds en kan daarom op uw opbrengsten van invloed zijn. Ook is het van belang op te merken dat de in deze aandelencategorie gebruikte technieken transactiekosten met zich meebrengen die de waarde van uw belegging verminderen. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstelling en wordt niet beperkt door een benchmark. U kunt aandelen in het Fonds gewoonlijk op elke werkdag in Luxemburg vóór 13.00 uur CET kopen en verkopen. Ga naar www.aberdeen-asset.com voor een overzicht van de dagen die geen handelsdagen zijn. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw aandelen toegevoegd. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 26/11/2021 13,29
Morningstar categorie Aandelen Sector Overig
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0566486402
Oprichtingsdatum 13/01/2011
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 2,04% waarvan 0,88% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam manager Pruksa Iamthongthong
Aanvangsdatum van manager 14/05/2018
Website www.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.) 2 540,63 EUR (31/10/2021)
UCITS Ja
Beheerder BNP Paribas Securities Services (Lux)

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar2,07%26/11/2021
3 jaar11,13%26/11/2021
5 jaar8,81%26/11/2021
10 jaar5,21%26/11/2021
Sinds de lancering2,65%26/11/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2021-5,04
1 maand-4,58
3 maanden-3,40
6 maanden-8,68
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20210,17%3,38%-6,86%-
2020-20,47%17,71%8,87%23,68%
20199,24%2,25%-4,97%8,42%
20180,33%-5,67%-2,84%-6,43%
201713,35%6,20%1,65%5,87%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98,83%0,00%98,83%
Obligatie0,03%0,00%0,03%
Cash4,20%3,06%1,14%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
21,4221,8320,49
Sharpe Ratio
0,840,700,51
Sortino-ratio
1,781,220,83
Positieve maanden7,0021,0035,00
Negatieve maanden5,0015,0025,00
Slechtste maand-4,98-13,68-13,68
Regio's
Regio%
Azië - opkomend42,85
Azië - ontwikkeld39,99
Australazië9,31
Verenigd Koninkrijk3,57
Eurozone3,12
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie31,01
Financiële diensten22,10
Communicatiediensten9,79
Gezondheidszorg9,56
Grondstoffen8,15
Cyclische consumptiegoederen
6,16
Defensieve consumptiegoederen
4,71
Vastgoed3,43
Industrie2,90
Nutsbedrijven1,00
Energie0,02
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan9,70
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred TechnologieSouth Korea8,47
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina6,65
AIA Group Ltd Financiële dienstenHong Kong4,91
CSL Ltd GezondheidszorgAustralia3,09
Housing Development Finance Corp Ltd Financiële dienstenIndia3,03
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyclische consumptiegoederenChina2,84
BHP Group PLC GrondstoffenUnited Kingdom2,53
ASML Holding NV TechnologieNetherlands2,37
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Financiële dienstenHong Kong2,17
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.