BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito’s en cash aanhouden. Onderhevig aan de bovenstaande voorwaarden kunnen de vermogenscategorieën en de mate waarin het Fonds in deze belegt zonder beperking variëren, afhankelijk van de marktomstandigheden. Bij de selectie hiervan kan de beheerder rekening houden met een als volgt samengestelde benchmark: S&P 500 (36%), FTSE World (ex-US) (24%), 5 Year US Treasury (24%) en Citigroup Non-USD World Government Bond Index (16%). De vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de International Bank for Reconstruction and Development) en kunnen effecten omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Het Fonds kan ook beleggen in bedrijven van kleine omvang die zich in een relatief vroeg ontwikkelingsstadium bevinden. Het Fonds streeft er over het algemeen naar te beleggen in effecten van ondergewaardeerde bedrijven (d.w.z. waarvan de marktkoers niet de onderliggende waarde weerspiegelt). Om de valutablootstelling te beheren, kan de beheerder beleggingstechnieken gebruiken (inclusief het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten)) om de waarde van het Fonds geheel of gedeeltelijk te beschermen, of om het Fonds in staat te stellen om te profiteren van schommelingen in wisselkoersen ten opzichte van de basisvaluta van het Fonds. Derivaten zijn beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa. De IA kan derivaten gebruiken om risico’s te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via derivaten, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). De basisvaluta van het Fonds is de US-dollar. Aandelen voor deze ISIN worden gekocht en verkocht in euro. De respectieve basisvaluta's van het Fonds en de aandelencategorie kunnen verschillen. U kunt dagelijks aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 23/11/2020 58,67
Morningstar categorie USD Neutraal
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0171283459
Oprichtingsdatum 31/07/2002
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,77% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address BlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam manager Russ Koesterich
Aanvangsdatum van manager 01/01/2017
Website www.blackrock.com
Totale netto activa (milj.) 11 638,85 EUR (30/06/2020)
UCITS Ja
Beheerder Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar9,30%23/11/2020
3 jaar7,11%23/11/2020
5 jaar4,69%23/11/2020
10 jaar6,86%23/11/2020
Sinds de lancering6,21%23/11/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20208,19
1 maand3,91
3 maanden5,56
6 maanden9,46
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-10,11%10,87%3,55%-
20199,09%1,33%4,77%2,81%
2018-4,09%5,12%1,66%-6,76%
20172,71%-3,61%-0,80%1,04%
2016-5,26%2,43%3,31%6,24%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel63,54%1,15%62,39%
Obligatie25,41%0,67%24,75%
Cash8,25%0,07%8,17%
Overige4,70%0,01%4,69%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
16,2311,319,51
Sharpe Ratio
0,540,290,44
Sortino-ratio
0,870,430,67
Positieve maanden9,0022,0033,00
Negatieve maanden3,0014,0027,00
Slechtste maand-7,27-7,27-7,27
Regio's
Regio%
VS41,14
Eurozone9,51
Azië - opkomend3,56
Japan2,44
Europa - ex Euro2,36
Azië - ontwikkeld2,30
Verenigd Koninkrijk0,99
Canada0,87
Australazië0,12
Latijns-Amerika0,09
Afrika0,01
Europe - opkomend0,00
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie13,27
Gezondheidszorg10,09
Cyclische consumptiegoederen
8,69
Financiële diensten7,74
Communicatiediensten6,58
Industrie5,59
Grondstoffen3,71
Defensieve consumptiegoederen
3,06
Nutsbedrijven1,93
Energie1,50
Vastgoed0,61
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
United States Treasury Notes 0.12% 15/04/2025United States2,73
Microsoft Corp TechnologieUnited States2,02
SPDR® Gold Shares United States1,95
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist Ireland1,95
Apple Inc TechnologieUnited States1,93
United States Treasury Notes 1.75% 15/11/2029United States1,88
Amazon.com Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States1,82
Alphabet Inc Class C CommunicatiedienstenUnited States1,52
China (People's Republic Of) 3.29% 23/05/2029China1,42
United States Treasury Notes 0.12% 15/10/2024United States1,32
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.