BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito’s en cash aanhouden. Onderhevig aan de bovenstaande voorwaarden kunnen de vermogenscategorieën en de mate waarin het Fonds in deze belegt zonder beperking variëren, afhankelijk van de marktomstandigheden. Bij de selectie hiervan kan de beheerder rekening houden met een als volgt samengestelde benchmark: S&P 500 (36%), FTSE World (ex- US) (24%), 5 Year US Treasury (24%) en Citigroup Non-USD World Government Bond Index (16%). De vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de International Bank for Reconstruction and Development) en kunnen effecten omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Het Fonds kan ook beleggen in bedrijven van kleine omvang die zich in een relatief vroeg ontwikkelingsstadium bevinden. Het Fonds streeft er over het algemeen naar te beleggen in effecten van ondergewaardeerde bedrijven (d.w.z. waarvan de marktkoers niet de onderliggende waarde weerspiegelt). Om de valutablootstelling te beheren, kan de beheerder beleggingstechnieken gebruiken (inclusief het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten)) om de waarde van het Fonds geheel of gedeeltelijk te beschermen, of om het Fonds in staat te stellen om te profiteren van schommelingen in wisselkoersen ten opzichte van de basisvaluta van het Fonds. Derivaten zijn beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa. De IA kan derivaten gebruiken om risico’s te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via derivaten, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Event risico
Renterisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 31/03/202048,75
Morningstar categorieUSD Neutraal
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0171283459
Oprichtingsdatum03/01/1997
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,77% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressBlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam managerDan Chamby
Aanvangsdatum van manager01/03/2011
Websitewww.blackrock.com
Totale netto activa (milj.)13,224.86 USD (29/02/2020)
UCITSJa
BeheerderBank of New York Mellon S.A./N.V.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-2.05%31/03/2020
3 jaar-0.41%31/03/2020
5 jaar0.42%31/03/2020
10 jaar5.35%31/03/2020
Sinds de lancering6.54%31/03/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-10.21%
1 maand-7.29%
3 maanden-10.21%
6 maanden-7.74%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20197.10%2.74%0.33%5.79%
2018-1.45%-0.69%1.14%-7.94%
20174.03%3.09%2.43%2.71%
2016-0.69%-0.16%4.15%-0.02%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
15/12/19970.1931/12/1997

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel59.24%1.34%57.90%
Obligatie23.71%0.67%23.04%
Cash15.95%0.07%15.88%
Overige3.20%0.02%3.18%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
8.877.767.76
Sharpe Ratio
0.250.220.18
Sortino-ratio
0.330.290.24
Positieve maanden8.0025.0038.00
Negatieve maanden3.0010.0021.00
Slechtste maand-5.91-5.91-5.91
Regio's
Regio%
VS37.25
Eurozone7.38
Azië - opkomend4.31
Japan3.40
Azië - ontwikkeld2.57
Verenigd Koninkrijk1.58
Europa - ex Euro1.44
Canada0.64
Latijns-Amerika0.42
Australazië0.10
Europe - opkomend0.03
Afrika0.01
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie10.87
Gezondheidszorg9.39
Financiële diensten8.27
Cyclische consumptiegoederen6.96
Communicatiediensten6.44
Industrie5.78
Defensieve consumptiegoederen4.15
Grondstoffen2.61
Energie1.88
Nutsbedrijven1.59
Vastgoed1.04
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
United States Treasury Notes 0.5% 15/04/2024United States4.34
China (People's Republic Of) 3.29% 23/05/2029China3.20
United States Treasury Notes 1.75% 15/11/2029United States2.66
Microsoft Corp TechnologieUnited States2.07
Apple Inc TechnologieUnited States1.71
Federal National Mortgage Association 4% 12/03/2020United States1.69
Alphabet Inc Class C CommunicatiedienstenUnited States1.54
SPDR® Gold Shares United States1.54
Amazon.com Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States1.51
Canada (Government of) 1.5% 01/09/2024Canada1.31
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.